ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

విశ్వ కర్త అల్లాహ్ ఉనికిని తెలియజేసే నిదర్శనాలు

విశ్వ కర్త అల్లాహ్ ఉనికిని తెలియజేసే నిదర్శనాలు

ప్రతి శిశువు సహణ ధర్మంపైనే పుడుతుంది. కాని అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని యూదునిగానో, క్రైస్తవునిగానో, జో ...

ఖురాన్ మరియు సున్నహ్

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

ప్రార్థనా క్రియలు

మహానాడు అరఫా మహత్తు

మహానాడు అరఫా మహత్తు

'హజ్' లో సంకుచిత భావాలన్నీ సమిధలైపోతాయి. ఆ వాతావరణమంతా మానవ సమానత్వానికి, విశ్వజనీన సౌభ్రాతృత్వానికి ...

ముస్లిం జీవన శైలి

ముహర్రమ్ అల్లాహ్ మాసం సందేహాలు – సమాధానాలు

ముహర్రమ్ అల్లాహ్ మాసం సందేహాలు – సమాధానాలు

రాత్రి నడి రేయి సమయం గొప్పది. మాసాల్లో అల్లాహ్‌ మాసం, దేన్నయితే మీరు ముహర్రమ్‌ అని పిలుస్తారో అది గొ ...

మొహమాటం మోతాదు మించితే…

మొహమాటం మోతాదు మించితే…

మొహమాటం అందరికీ ఉండాలి గానీ మరీ అంత మొహమాటం అవసరం లేదని! ‘దాని మోతాదు ఎంత’అన్నది సమయ, సందర్భాలను బట్ ...

మానవ జాతికి మేలి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్‌ (అ)

మానవ జాతికి మేలి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్‌ (అ)

మనిషిలో సత్యార్తి రగలాలి. మనిషి సత్యాన్వేషిగా మారాలి. అజ్ఞానం, దీనత్వం, భావ దారిద్య్ర సంకెళ్ళను తెంచ ...

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు

మీ ప్రాణం, మీ ఆస్తులు ప్రళయంలో మీరు మీ ప్రభువు సన్నిధిలో హాజరయ్యే వరకు ఒండొరులకు నిషిద్ధమైనవి.ఇస్లాం ...

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు - అబ్బా! దారుణ ధ్వని. పాల కడలిలో హాలహలం అలజడి. భరించలేకున్నాను. కర్ణ పుటాల ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి ఆయన నువ్వు భావిస్తున్నట్లు కంటికి కానవచ్చే వస్తువు, సృష్టి కాదు; సృష్టి కర్త. ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగానీ, ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచంలోని ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అ ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ఉన్న ...