ఐహిక అనాసక్తత

ఐహిక అనాసక్తత అంటే ప్రాపంచిక జీవన సామాగ్రిని పూర్తిగా కాలదన్ని భిక్షాటన చేసుకోని లేదా పస్తులుండ ...

Read More

నేడే…ఈనాడే…

మీరు మీ శక్తియుక్తుల్ని, తెలివితేటల్ని, సర్వస్వాన్ని నేటి కోసం ధారబోయండి. నేటి మీ ఆరాధనల్లో అశక ...

Read More

ఓ మానవుడా!

పరమ దాత ఆయిన నీ ప్రభువును గురించి ఏ విషయం నిన్ను మోసంలో పడవేసింది? ఆయనే ఒక రేతస్సు బిందువుతో ని ...

Read More

ప్రియమైన అమ్మకు…!

ప్రేమ - ఎన్నో హృదయాల, ఎన్నో జీవితాల కలయిక ప్రేమ. ప్రేమ ఎప్పుడూ స్వార్థాన్ని కాదు, త్యాగాన్ని నే ...

Read More