నేను – నా లక్ష్యం -2

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు అధ్యక్షుడైన సోదరుడు షఫీ గారువ్యక్తిత్వ వికాసం గ ...

Read More

కీలకమైన కీ

ముస్లిమేతరులను ఇస్లాం వైపు ఆహ్వానించటంలో ఉపయోగపడే ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రజంటేషన్ ... ...

Read More

ధర్మ ప్రచార కళ

మానవుడు చేయగలిగే మంచి పనులన్నింటిలో ఉత్తమమైన పని ఏమిటంటే ఇతరులను ఇస్లాం వైపు ఆహ్వానించడం, నరకం ...

Read More

ప్రేమికుల రోజు

ముస్లింలకు అవిశ్వాసుల ఏ పండుగా జరుపుకోవటానికి అనుమతి లేదు. ఎందుకంటే పండుగలనేవి ప్రామాణిక గ్రంథా ...

Read More

మనం అలా లేమే…!

పోల్చుకోవడం మొదలెడితే దాని హద్దూ పద్దూ ఉండదు. చాలా మంది తమల్ని ఇతరుల ఆస్తిపాస్తు లతో, హోదా అంతస ...

Read More