New Muslims APP

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

శాంతి బాట  త్రైమాసిక పత్రిక 

అరబ్బులందరిని క్రైస్తవులుగా మార్చాలనుకున్న సదరన్‌ బాప్టిస్ట్‌ యువతి, ఒక కంప్యూటర్‌ మిస్టిక్‌ వలన సత్య ధర్మంలోకి అడుగిడి, 32 సంవత్సరాలుగా అమెరికాలోని క్రైస్తవులను ఇస్లాం వైపునకు ఆహ్వానిస్తున్న ఈమె 1975లో అస మాన సామర్థ్యమున్న బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ జర్నలిస్ట్‌. అవార్డులను గెలుచుకుంటూ, సొంత వ్యాపారాన్ని చూసుకునే ఈమె జీవితం ఓ విచిత్రమైన మలుపు తిరిగింది.

”నేను ముస్లింనని చెప్పుకోవడానికి సంతోష పడుతున్నాను. ఇస్లాం నా జీవితం. ఇస్లాం నా గుండె చప్పుడు. ఇస్లాం నా రక్త నాళాలలో ప్రవహించే రక్తం. ఇస్లాం నా బలం. ఇస్లాం నా అద్భుతమైన, అందమైన జీవితం. ఇస్లాం లేకుండా నేను లేను. అల్లాహ్‌ా తన చూపుని నా వైపు నుండి త్రిప్పితే నేను బ్రతకలేను.” అని చెప్పిన ఈ సోదరి ఇస్లాం కోసం ఎన్నో త్యాగాలను అల్లాహ్‌ాపై విశ్వాసంతో సునా యాసంగా చేసి, 16సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని, చివరకు తన జీవితంలో కోల్పోయినదానికంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ యిన దానిని సాధించి తోటి ముస్లింలకు ఆదర్శమయిన  సోదరి అమీన అస్సిల్మి యొక్క జీవిత కథను ఈ నెల అందిస్తున్నాం.

ఆమినా మొదటిసారి ముస్లిములను కలసిన ప్పుడు, రిక్రియేషన్‌లో ఆమె డిగ్రీ పూర్తి కావ స్తుంది. డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరంలోనే తీసుకు బోయే కోర్సు గురించి ముందుగానే రిజిష్టర్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా రిజిష్టర్‌ చేసుకుని తన పనులు చూసుకోవడానికని ఓక్లహామా వెళ్ళారు. ఆ వ్యవహారాలు పూర్తి కావడానికి అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్ట డం వలన, స్కూలుకి ఆలస్యంగా రావడం జరి గింది. ఇక ఇప్పుడు ఏదైనా ఓ కోర్సుని డ్రాప్‌ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు.  మిస్సయిన వర్క్‌ని అందుకోవడంలో ఆమెకి కంగారుపడ వలసిన అవసరం లేదు. క్లాసులో, తన సబ్జెక్ట్‌ లో  టాప్‌ ర్యాంక్‌లో ఉంటూ, ప్రొఫెషనల్స్‌తో కూడా పోటీ పడీ చాలా అవార్డులు గెలుచుకు న్నారు. ఇంత ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ, ఆమెకున్న అమితమై సిగ్గుబిడియాల కారణంగా ఇతరుల తో చాలా తక్కువుగా మాట్లాడేవారు. ఎవరితో నైనా మాట్లాడటం చాలా అరుదు.  బాగా అవ   సరమైతేనే మాట్లాడేవారు లేదా తెలిసినవారి తోనే మాట్లాడటానికే ఇష్టపడేవారు. ఆమె తీసుకునే క్లాసులు ఎడ్మినిస్ట్రేషన్‌,సిటీ ప్లానింగ్‌, పిల్లల ప్రోగ్రామింగ్‌ మొ:వి. కాని ఆమె ఎక్కువగా హాయి పొందేది పిల్లలతోనే. సరే, కథలోకి వెనెక్కి వెళితే…..

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అంటే పొరపాటున, థియేటర్‌ క్లాసుగా రిజిస్టర్‌ అయ్యింది.) థియే టర్‌ క్లాసంటే ప్రత్యక్షంగా, మనుషుల ఎదురు గా ప్రదర్శించవలసి ఉంటుంది. క్లాసులో ఓ ప్రశ్నను సహితం అడగలేని ఆమె, ప్రజలెదు రుగా స్టేజి మీదికెళ్ళడానికి భయపడింది.

ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండే ఆమె భర్త, ఆమె సమస్యను క్లాస్‌ టీచర్‌కు వివరించమని సలహా ఇచ్చారు. ఈ విషయం నుండి ఆమెను బయటపడేలా చేయడానికి టీచర్‌ ప్రయత్ని స్తానని భరోసా ఇచ్చింది. కాబట్టి క్లాసుకు వెళ్ళారు. అయితే ఆమెకి రెండవ షాక్‌ ఏమిటంటే, క్లాసు పూర్తిగా అరబ్బులతో నిండి ఉండటమే. ఎప్పుడు అరబ్బులను ప్రత్యక్షంగా చూడని ఆమెకు క్లాసులో ఓ సమూహమే కని పించే సరికి,వారిపై తనకుండే ద్వేషం దురభి ప్రాయల వలన, క్లాసులో కూర్చోకుండా ఇంటి కి వెళ్ళి పోయింది.  ఆమె చెప్పారు ”ఈ సందర్భంలో మీరు ఓ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. నేను లెదర్‌ హట్‌ ఫ్యాంట్‌ తీసుకుని, పై భాగాన తాళ్లతో కట్టుకునే టాప్‌ను ధరించి, చేతులలో  మందు గ్లాసుతో ఉన్న నా లాంటి మహిళకు (నా మనస్సుకు నాకంటే ఆ) అరబ్బులే చెడ్డవారిగా అనిపించారు.”

ఇక క్లాసుకు మళ్ళి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదని ఆమె తన భర్తతో చెప్పినప్పుడు, ఆయన తన సహజ ప్రశాంత ధోరణిలోనే స్పందించారు. ప్రతీ దానికి దైవం ఏదో ఓ కారణాన్ని ఉంచుతారనే విషయాన్ని భర్తకు ఎప్పుడూ ఈమె చెబుతూ ఉండేది. ఆ విషయాన్నే ఆమెకు గుర్తు చేసి, చివరి నిర్ణయం తిసుకునే ముందు, కొంత సమయం తీసుకుని, బాగా ఆలోచించుకోమని చెప్పారు. అంతే కాకుండా ఆమెకున్న స్కాలర్‌ అవార్డు వలన ట్యూషన్‌ ఫీజు కట్టవలసిన అవసరం లేదు. అది నిలబెట్టుకోవాలంటే క్లాసుకెళ్ళడం తప్పదు మరి.

ఆ తరువాత రెండు రోజులు ఏదైనా మార్గం చూపించమని దైవాన్ని ప్రార్థించింది. నరకాగ్ని నుండి ఈ బుద్ధిహీనుల్ని (అప్పటి ఆమె ఉద్దే శంలో అరబ్బులని) రక్షించడానికే దైవం ఆమెను ఈ క్లాసులో ఉంచడం జరిగిందని, తనకు తానే సర్ధి చెప్పుకుని తిరిగి రెండు రోజు లకు క్లాసుకు వెళ్ళింది.

క్లాసులో, జీసెస్‌ను వారి వ్యక్తిగత రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే, వారు తమ పరలోక జీవి తమంతా నరకాగ్నిలోనే కాలుతుంటారని ఆమె వివరించి చెప్పినా సరే, వారు మాత్రం చాలా మర్యాద చూపారే గాని, క్రైస్తవాన్ని స్వీకరించ లేదు. తరువాత జీససెస్‌ వారిని ఎలా ప్రేమిం చాడో, వారి పాపాలనుండి కాపాడటానికి శిలు వపై ఎలా మరణించాడో వివరిస్తూ, వారు మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించాలని చెప్పినా, తిరిగి వారు మర్యాద చూపారే కాని ఇంకనూ క్రైస్తవాన్ని స్వీకరించలేదు. కాబట్టి వారి స్వంత గ్రంథాన్ని చదివి, దాని ద్వారానే ‘ఇస్లాం వాస్తవ ధర్మం’ కాదని మరియు ముహమ్మద్‌ (స) ‘వాస్తవ దైవం’ కాదని వారికి   నిరూపిం

చాలనే నిర్ణయానికొచ్చింది. (క్రైస్తవులు,  ప్రవక్త ‘ఈసా'(అ)ను దైవంగా పూజిస్తారు కాబట్టి ముస్లిములు కూడా ముహమ్మద్‌ (స) వారిని దైవంగా పూజిస్తారని అప్పట్లో ఆమె భావించేవారు).

విద్యార్థులలో ఒకతను ఆమెకు ఒక ఖుర్‌’ఆన్‌ ప్రతిని, ఇస్లాం గురించి తెలియజేసే మరో పుస్తకాన్ని ఇచ్చాడు. ఆమె పరిశోధనను మొదలు పెట్టారు. తనకవసరమైన ఆధారం చాలా తొందరగా దొరుకుతుందనే నమ్మకం తోనే, ఆమె ఖుర్‌’ఆన్‌ను, రెండవ పుస్తకంతో పాటుగా, 15 ఇతర పుస్తకాలను మరియు సహీ ముస్లిం హదీసులను చదివాక, మరలా ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథాన్ని చదవడం ప్రారంభిం చారు. అయితే అరబ్బుల నందరినీ క్రైస్తవులు గా మార్చాలనే పట్టుదల మాత్రం ఆమెలో అలాగే ఉంది. ఆమె చదువు మరో సంవత్సర మున్నర కొనసాగింది.

ఈ సమయంలో, ఆమెకు భర్తతో సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఇస్లాం అధ్యయనం వలన ఆమెకు తెలియకుండానే ఆమెలో వస్తున్న చిన్న మార్పే ఆయనని బాధించసాగింది. వారిద్దరూ ప్రతీ శుక్రవారం మరియు  శని వారం బార్‌కి లేదా పార్టీలకి వెళ్ళేవారు. అంతకు ముందరిలాగ బార్‌కి వెళ్ళే కోరిక ఇప్పుడు ఆమెలో లేదు. ఆమె చాలా నిరాడం బరంగా మారింది. ఆమెకు తెలియకుండానే, ఆయన మనస్సుకు దూరం అవుతూ వుంది. తన భార్యలో వస్తున్న మార్పుని అతను మరోలా ఆర్థం చేసుకుని, ఆమె ఎవరితోనో సంబంధం పెట్టుకుందేమోనన్న అనుమానం తో, ఆమెను బయటికి వెళ్ళగొట్టాడు. పిల్లలతో పాటు ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లోకి మారింది. కాని ముస్లింలను క్రైస్తవులుగా మార్చాలనే కృషి, పట్టుదల ఆమెలో అలాగే ఉన్నాయి.

ఆమె చెప్పిన వర్ణన ప్రకారం, ఒక రోజు తెల్లటి పొడవైన నైట్‌గౌన్‌ లాంటిది ధరించి, తలపై ఎరుపు, తెలుపు గడులున్న టేబుల్‌ క్లాత్‌ లాంటిది ధరించిన ఓ వ్యక్తి ఆమె తలుపు తట్టాడు. ఆయనతో పాటు మరో ముగ్గురు పైజమాలు ధరించిన వారున్నారు (వారి సాంప్రదాయ దుస్తుల్ని చూడటం ఆమెకి అదే మొదటిసారి). రాత్రి వేసుకునే దుస్తులు లాంటి బట్టలతో కనిపిస్తున్న మగ వాళ్ళని చూశాక, తనకి చాలా కోపం వచ్చింది. ‘నన్ను ఎలాంటి ఆడదాన్ననుకుం టున్నారు వీళ్ళు? వీరికి సభ్యతాసంస్కారం లేదా? అని లోపల అనుకుంటుండగా, ఆమె  షాక్‌ను అర్థం చేసుకున్న, టేబుల్‌ క్లాత్‌ను ధరించిన వ్యక్తే ముందుగా మాట్లాడాడు. ఆమె ముస్లిం కావాలని కోరుకుంటుందనే విషయం తనకు తెలిసిందని చెప్పాడు. తను ముస్లిం కావాలని కోరుకోవడం లేదని, తనొక క్రిస్టి యన్‌నని చెప్పారామె. అయినప్పటికిని, వారికి సమయముంటే, ఇస్లాంపై తను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలని అనుకుంటున్నట్లు కూడా తెలియ జేశారామె. అతని పేరు అబ్దుల్‌ అల్‌-షేఖ్‌. ఆమెతో చర్చించడానికి సిద్ధమన్నాడు. అతని లోని సహనాన్ని ఆమె గుర్తించింది. ప్రతీ ప్రశ్నను ఆమెతో చర్చించాడు. ఆమె ఎప్పుడూ మూర్ఖంగా ఫీలయ్యేలా గాని, ఆమె అడిగిన ప్రశ్న బుద్ధిహీనమైనదనిగాని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. ‘ఆరాధ్యుడు ఒక్కడే’ అని నమ్ముతు న్నావా? అని అడిగాడు. ఆమె ‘ఔను’ అని సమాధానమిచ్చారు. తరువాత ముహమ్మద్‌ (స) దైవ సందేశహరుడు అని నమ్ముతు న్నావా? అని అడిగాడు. మరలా తను ‘ఔను’ అని సమాధానమిచ్చారు. ఆమె అప్పటికే ముస్లిం అయిపోయినట్లు ఆయన తేల్చి చెప్పేసారు.

తను ఇస్లాంను అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తున్నానని, తను క్రిస్టియన్‌ నని వాదించారు. (అయితే ఆమెలో ఆలోచన మొదలైంది – ‘నేను ముస్లింని కాగలనా? నేను ఓ అమెరికన్‌ని మరియు వాది తెల్లజాతి! నా భర్త ఏమంటాడు? నేను ముస్లింనైతే, నా భర్తకు విడాకులివ్వవలసి వస్తుందే, అయ్యో! నా కుటుంబం నాశనమైపోతుందే!?’)

వారు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు. ‘జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం మరియు ఆధ్యాత్మి కతను అర్థం చేసుకోవడమనేది నిచ్చెన ఎక్కు తున్నంత స్వల్పమైనదని, నిచ్చెన ఎక్కేటప్పుడు, నిచ్చెన అడ్డుకర్రలు కొన్నింటిని దాటాలని ప్రయత్నించినప్పుడు, పడిపోయే ప్రమాద ముందని చెప్పుకొచ్చాడాయన.

‘షహాదా’ (అంటే దేవుడు ఒక్కడే అని, ముహ మ్మద్‌(స) అల్లాహ్‌ా యొక్క సందేశహరుడు అని  ప్రకటించడం) కేవలం నిచ్చెన పైన వేసే మొదటి అడుగు మాత్రమేనని’ ఆయన వివరించారు.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.