New Muslims APP

తిరిగి గూటికి – చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

– శాంతి బాట టీం 

ఆ తర్వాత మరో వాక్యాన్ని చూశారు. దాని ప్రకారం: 

తండ్రి = కుమార = పరిశుద్ధాత్మ. ”3=1 ఎలా అవుతుంది?” తీవ్రంగా ఆలోచించారు.

  తన ఆలోచన ఈ విధంగా ఉంది: ”3=1 అంటే అర్థం వారిది ఒకే స్థాయి, అదే శక్తి మరియు అదే తత్వం (నీటికి మూడు వేర్వేరు స్థితులున్నాయి) 1) ద్రవం 2) ఘనం 3) వాయు స్థితులు మరియు 1లో 3 అంటే, ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురికి ఇంటి పేరు ఒకటే ఉంటుంది. కాని వారు పూర్తి వేర్వేరుగా, వేర్వేరు మనస్తత్వాలను, వ్యక్తిత్వాలను కలిగి ఉంటారు”. 

  ఆమెలో ఆలోచన తీవ్రమైంది. ”దేవున్ని ముగ్గురుగా విశ్వసిస్తే నేను ఒక సృష్టినే ఎందుకు కలిగి ఉన్నాను? ఉదాహరణకు నేను ముగ్గురు ఆర్టిస్టులతో చెట్టు బొమ్మ గీయమని చెబితే, ఒక్కొక్కరు వారి శైలి (స్టయిల్‌) ప్రకారం మరియు వారి ఆలోచన ప్రకారం (ఒక్కొక్కరు ఒకో రకంగా) చెట్టు బొమ్మను వేస్తారు. ఒకే దైవంలో ఉన్న 3గురు, ఒకే ప్రాణిని సృష్టిస్తే, ఒక్కొక్కటి వేర్వేరుగా సృష్టించబడుతుంది. వారిది ఒకే ఉద్దేశ్యమయినప్పటికినీ, వారు వారి సొంత పద్ధతిలో వాటిని సృష్టిస్తారు”. రుబా ఖేవర్‌కి అర్థమవుతూ ఉంది. ఏదైతేనేం, ‘బైబిల్‌లో కొన్ని పరస్పర విరుద్ధ విషయాలు ఉన్నాయనే’ భావన ఆమెలో కలిగింది.

”ఈ పుస్తకం నాకు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది’ జీసెస్‌ తనకు తానే స్వయంగా దేవుని కుమారుడుగా చెప్పుకున్నాడని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన యూద జాతివారే. యూదులు తాము ”దేవుని బిడ్డలు’గా చెప్పుకోవడం అనేది కొత్త విషయమేమీ కాదు. వారంతా మానవులే కదా!” ఆమెలో ఆలోచన తీవ్ర రూపం దాల్చి, కొనసాగుతూనే ఉంది.

జీసెస్‌ స్వయంగా ప్రార్థించారు? 

ఎవరిని ఆయన ప్రార్థించారు? తనకు తానే ప్రార్థించుకున్నారా? గ్రంథంలో చాలా చోట్ల ఆయన ప్రార్థించినట్లు ఉంది”. ఈ సందర్భంగా ఆమె బైబిల్‌ నుండి చాలా వాక్యాలను ఉదాహరించారు. వీటికి తోడు, ఆమెకు ఓ విషయం మెరుపులా జ్ఞాపకం వచ్చింది. క్రైస్తవ ధర్మశాస్త్రం గురించి ఆమె అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు, ఒక బ్రిటిష ప్రొఫెసర్‌ ఆమె చదివే కాలేజికి వచ్చారు. బైబిల్‌ వ్రాత ప్రతుల చరిత్ర గురించి ఆయన వారికి బోధించేవారు. ఆమెకు జ్ఞాపకం వచ్చింది…ఆయన ఖచ్చితంగా ఏమన్నాడంటే, ”మంచిది…బైబిల్‌ వ్రాత ప్రతులను చూడటానికి నేను ఇంగ్లాండ్‌లోని మ్యూజియంకి వెళ్ళాను. నేను అక్కడ చూసినవి అన్నీ కూడా చిరిగిపోయి, కొంత భాగం మిగిలిన కాగితాలు ఆ ప్రదేశమంతా పరచబడి ఉన్నాయి”. ”మరియు వారు (యూదులు) ‘నిశ్చయంగా, మేము అల్లాహ్‌ా యొక్క సందేశహరుడు, మర్యమ్‌ కుమారుడైన ‘ఈసా’ మసీహ్‌ా (ఏసుక్రీస్తు) ను చంపాము’ అని అన్నందుకు. మరియు వారు అతనిని చంపనూ లేదు మరియు శిలువపై ఎక్కించనూ లేదు. కాని వారు భ్రమకు గురి చేయబడ్డారు. నిశ్చయంగా, ఈ విషయాన్ని గురించి అభిప్రాయ భేదం ఉన్నవారు దీనిని గురించి సంశయగ్రస్తులై ఉన్నారు. ఈ విషయం గురించి వారికి నిశ్చిత జ్ఞానం లేదు. వారు కేవలం ఊహనే అనుసరిస్తున్నారు. నిశ్చయంగా వారు అతనిని చంపలేదు. వాస్తవానికి అల్లాహ్‌ా అతనిని (ఈసాను) తన  వైపునకు ఎత్తుకున్నాడు. మరియు అల్లాహ్‌ా సర్వశక్తి సంపన్నుడు, మహా వివేకవంతుడు”. (దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ 157,158)

 ”అంటే జీసెస్‌ను చూసినవారు, నిజానికి జీసెస్‌లా ఉండే మరొకరిని చూశారు” అనే నిర్ణయానికి వచ్చారామె. అంటే మన చేెతులలో ఉన్నది వ్యక్తిగత విషయాలు మాత్రమే. అందులోని 75 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్చబడినదేనని తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఫలితం నా చేతుల్లో ఉంది”. ”జీసెస్‌ దేవుడు కాదు, కనీసం దేవుని కుమారుడు కూడా కాదు. నేను భయపడ్డాను, నాలో దిగులు మొదలైంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు… నా జీవితంలోని 24 సంవత్సరాలలో నేను అధ్యయనం చేసింది ఓ ‘థీరీ’నా!

24 సంవత్సరాలపాటు అవాస్తవ దైవాన్ని ఆరాధించానా?

24 సంవత్సరాలు ఓ అబద్ధంగా గడిచాయా?”

”నన్ను నేను చంపుకోవాలనుకున్నాను. నేను నిలుచున్నా నా క్రిందున్న భూమి కంపిస్తున్నట్లు అనిపించింది. నేను చాలా భయపడ్డాను”. నాకు వచ్చిన ఫలితాన్ని పూర్తిగా తప్పు అని నిరూపించడానికి, నేను మరలా వెనక్కి, అంటే ప్రారంభం నుండి నా అన్వేషణను మరలా ప్రారంభించాలనుకున్నాను… నేను చాలా మౌనంగా గడిపాను… తర్వాత ఏమిటో తెలియదు! నేను నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాను. ఇలా తన మనసులో జరిగిన అలజడిని తెలియజేశారు.

ఇంకా ఇలా చెబుతున్నారు: ”నేను ఆలోచించడం ప్రారంభించాను. జీసెస్‌పై నాకు విశ్వాసం ఉంది. ఆయన ఓ మనిషి మాత్రమే. అతను దైవం యొక్క ప్రవక్త. నేను ప్రవక్తలందరినీ విశ్వసిస్తున్నాను… ముహమ్మద్‌ (స) వారి విషయంలో నాకొక సమస్య ఉంది. నేను ఎప్పుడూ ఆయన జీవిత చరిత్ర గురించి తెలుసుకోలేదు. కాని నాకు తెలిసిందేమిటంటే, నా మనస్సులో క్రైస్తవులు ఏదైతే నాటారో అది మాత్రమే… కాని ఆయనని ప్రజలందరూ గొప్ప ప్రవక్తగా ఎలా పొగడగలుగు తున్నారు?”   నేను చెప్పాను…”ఇది సమస్య ఎలా అవుతుంది. దివ్యగ్రంథమైన ఖుర్‌ఆన్‌ ఆకాశం నుండి ఆయన (స) పై అవతరించింది. ఆయన నిజంగా ప్రత్యేకమే అయి ఉండాలి… అంటే ఉన్న ప్రవక్తలతో పాటు మరొక ప్రవక్తను కూడా విశ్వసించడం పెద్ద సమస్యేమీ కాదు…”

”దీనికితోడు, ‘బర్నాబీ’ అనే పేరుతో పిలువబడే మరో సువార్త ఉందని, దానిని చట్ట విరుద్ధమని, చర్చ్‌లు ఆ ‘సువార్త’ను విశ్వసించరని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే అందులో జీసెస్‌, తన తరువాత అహమద్‌ అని పిలువబడే ప్రవక్త రానున్నారని చెప్పారు”. 

  ”నేను బాగా ధ్యానం చేసుకున్నాక నా రూమ్‌ నుండి బయటికి వచ్చాను. దాని గురించే ఆలోచించడం…అన్వేషించడం…” రెండు నెలల నుండి రుబా తన స్నేహితులను కలవలేదు. వారికి ఫోన్‌ చేశారు. వారిని వారింటి దగ్గర ఆమె చూడాలను కున్నారు. ‘రుబా’ అల్ల్లాహ్‌ాను ప్రార్థిస్తూ రోదించారు.

నేను అనుకున్నది సన్మార్గమయితే, నీవు నా జీవితాన్ని మార్చు… ఒకవేళ అది కాకపోతే ఇప్పుడే నన్ను ఏదైనా యాక్సిడెంట్‌లో నా స్నేహితుల్ని చేరేలోపు చనిపోనివ్వు. నన్ను స్వర్గానికి తీసుకుపో. నేను సత్యం కోసమే చూస్తున్నాను. ఏం జరిగినా నన్ను స్వర్గానికి తీసుకు పొమ్మని అర్థిస్తున్నాను”. 

ఆ విధంగా నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో తన స్నేహితుల్ని చెరుకున్నారామె. ఆమె కళ్ళలో నీళ్ళు చూసి, ఏదో జరిగి ఉంటుందని వారనుకున్నారు. ”అక్కడే నా భర్త ఉన్నాడు” (వాదించడానికి)…(అప్పటికింకా వీరిద్దరికి పెళ్లి కాలేదు).

 ”ఏం జరిగిందో నేను చెబుతానని వారు ఎదురు చూస్తున్నారు. నేను చెప్పాను ”అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదన్‌ రసూలుల్లాహ్”( నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను ‘ఆరాధ్యుడు లేడు అల్లాహ్  తప్ప’. మరియు నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను ‘ముహమ్మద్‌ (స) వారు అల్లాహ్‌ా యొక్క సందేశహరులని”.) 

సోదరి పలికిన మాటలు విని, రెండు నిమిషాలపాటు వారంతా ఏ మాటా లేకుండా నిశ్శబ్ధంగా ఉండిపోయారు. వారు ఆమె  వంక చూశారు. ఆ యువకుడు (ఆమె భర్త) విచిత్రంగా నవ్వడం ప్రారంభించాడు. అతనే అన్నాడు: ”షటప్‌… అబద్ధం చెప్పకు”.

 ”షట్‌ అప్‌… అబద్ధం చెప్పకు”

ఆ రోజు అక్టోబర్‌ 3 అనుకుంటాను, రుబా గుర్తు చేసుకున్నారు. 

”నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు” అంటూ ఏడ్వడం మొదలెట్టాను.

విశ్వాసం లేకుండా షహాదా (సాక్ష్య వచనం) చెబితే అది (ఆ షహాదా) ముస్లిం కానివ్వదు అంటూ ఆ రోజు నువ్వే కదా చెప్పావు అని గుర్తు చేస్తూ, అబద్ధం చెప్పవద్దన్నాడు.  ”నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు… రేపు రమజాన్‌ మొదటి రోజు…నీవు నాకు నమాజు ఎలా చేయాలో నేర్పబోతున్నావు. అలాగే ఇంకా ప్రతీ విషయమూనూ” అని రుబా అన్నారు. 

నేను అలా చెప్పగానే…బేబీలాగా అతనికి కూడా ఏడుపు వచ్చింది.  నిజంగా ఒక్క రాత్రిలోనే నేను అవన్నీ నేర్చుకున్నాను…హిజాబ్‌ ఒకటి కొన్నాను.. నా స్నేహితురాలు దాన్ని ఎలా ధరించాలో అన్నీ వివరంగా తెలిపింది. నా ఇస్లాం గురించి (ఇంటిలో) రెండు వారాల పాటు దాచాను. 

 ఆ సమయంలోనే, నేను ఇమామ్‌ దగ్గరికెళ్ళి షహాదా పలికాను. ఖుర్‌ఆన్‌ నుండి నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను. రెండు గ్రంథాలనూ పోల్చి చూసేదాన్ని. ప్రారంభంలో బైబిల్‌ వదలడానికి చాలా కష్టంగా అనిపించింది. అల్‌హమ్‌దులిల్లాహ్  (కృతజ్ఞతలన్నీ అల్లాహ్కే). ఇప్పుడటువంటి దేమీ లేదు. 

  ఆమె ఇస్లాం స్వీకరించిన విషయాన్ని ఆమె కుటుంబానికి తెలియకుండా దాచారు. రాత్రి 2 గంటల నుండి 3 గంటల మధ్య నమాజు చేసుకునేవారు. ఆ సమయంలో అనుమానంతో తను చేసేది ఎవరూ చూడలేరని అలా చేసేవారు. 

     ఆమె ఖుర్‌ఆన్‌ మరియు హిజాబ్‌ను స్కూలుకి తీసుకెళ్ళి సంచిలో ఉంచుకొనే వారు. ఓ రోజు స్కూల్‌కి వెళుతున్నప్పుడు, ఆమె వీపుకి తగిలించుకున్న సంచిలో నుండి అనుకోకుండా ఆమె హిజాబ్‌ ఇంటిలోని మెట్ల మీద పడిపోయింది. ఆమె వెనుక చెల్లుంది. ఆమె చెల్లెలు చూసింది కాని ఆమెకి ఏమీ తెలియలేదు. రాత్రి లేచి రుబా నమాజు చేయటం చూసే వరకు ఆమెకి విషయం అసలు అర్థం కాలేదు. రుబా చెల్లెలు కుటుంబ సభ్యుందరికీ ఈ విషయాన్ని చెప్పేసింది. అప్పుడొచ్చింది సమస్య. 

  వారు తనపై అరిచారు, అవమానించారు, ఘోరమైన భాషలో ఆమెనెన్నో మాటలన్నారు. చచ్చేలా కొట్టారామెను. జడిపించారు కూడా. అంత జరిగినా ఆమె మౌనంగానే ఉన్నారు. కానీ వారందరినీ ఇస్లాం వైపు తీసుకురమ్మని అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ రుబా ఇల్లు వదలి వచ్చేసింది. 

 ఆమె ముస్తఫాను వివాహం చేసుకునే వరకూ… రెండు నెలల పాటు తన స్నేహితు రాలి దగ్గరే ఉన్నారు… అల్‌హమ్దులిల్లాహ్!

   నేను నా కుటుంబాన్ని వదులుకున్నాను. కాని మస్జిద్‌ దగ్గర్లో మరో కొత్త ముస్లిం కుటుంబం నా గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంది. అంతే కాదు, నిజంగా నాకు ఎంతో సాయం చేశారు. కృతజ్ఞతాభావంతో గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎదురైన పరిస్థితుల గురించి ఇలా చెప్పారు:

  నన్ను కొట్టిన దెబ్బల వలన….ఆ తరువాత నేను చాలా మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యాను. ఇప్పటికీ ప్రపంచ నలు మూలల నుండి కూడా కనీసం 25 ఫోన్‌ కాల్స్‌ మరియు ఈ – మెయిల్స్‌ వస్తూ ఉంటాయి. అవమానిస్తూ, బెదిరిస్తూ. 

    నాకు వచ్చే ఫోన్‌ కాల్స్‌ మాత్రమే కాకుండా, జోర్డాన్‌ మరియు అమెరికాలోని పెద్ద పెద్ద క్రైస్తవ ప్రొఫెసర్స్‌తో ఫోన్‌ వాదనలు కూడా జరిగేవి…మతాల గురించి వాదిస్తూ, నన్ను తిరిగి వెనక్కి క్రైస్తవంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తూ…” సుబ్‌హానల్లాహ్  (అల్లాహ్  పవిత్రుడు) నేను నా చేతుల్తో బైబిల్‌ని పట్టుకుని ఉండేదాన్ని కానీ వారి చేతిలో ఖుర్‌ఆన్‌. కథ అడ్డం తిరిగింది. 

  ఏదేమైనా, చాలా తక్కువ సమయంలోనే నేను చాలా నేర్చుకున్నాను…. సహనం తోనూ, వినయంగానూ ఉండటం నేర్చు కున్నాను. నేను ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స ) వారికి సంబంధించిన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆయన (స )కు ఎన్ని అవమానాలు! ఆయన (స ) వాటన్నింటిని ఎలా భరించారో!….ఆయనతో పోలిస్తే నా కథ అసలు ఏమీ కాదనిపించింది. వావ్‌… నేను చాలా నేర్చుకున్నాను.

 నా కుటుంబం యొక్క ఉన్నత గౌరవాన్ని నేను పోగొట్టుకుని ఉండవచ్చు. అలాగే కొంత మంది దృష్టిలో నాకున్న గౌరవాన్ని కూడా. కాని అల్లాహ్‌ా నుండి వస్తున్న గౌరవానికి నేను గర్వపడుతున్నాను, ఆశ్చర్య పోతున్నాను. మీరసలు ఊహించ లేరు. అలాంటి అవమానాలలో సయితం నేను ఎటువంటి సంతోషం, శాంతితో బ్రతుకుతున్నానో!”

  నిజంగా నేను పూర్వం కంటే చాలా మారిపోయాను. నేను పూర్తిగా భిన్నమైన వ్యక్తిని…నా భర్త సయితం ఇది గుర్తించారు.నన్ను ఎల్లవేళలా అవమానించే వారితో సయితం నేను ఎలా మౌనంగా, సహనంతో ఉండాలో నేర్చుకున్నాను.అలాంటి కష్ట కాలాలలో (నా ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నప్పుడు సయితం) ఎలా చిరునవ్వుతో ఉండవచ్చునో నేర్చుకున్నాను. కాని అల్లాహ్  ఆ నష్టాన్ని పూరిస్తున్నాడు.

  ఇదంతా నీ లోపల నిర్బంధ శాంతి కలగాలని…నీవు నిజంగా నీ చుట్టూ ఉండేవారి నుండి శాంతిని కనుగొనలేవు… నీ చుట్టూ ఉండే వాతావరణం వలన గాని… నీ అంగీకారం వలననే, నీ మనస్సు వలననే… (శాంతిని కనుగొనగలవు). నీ మనస్సును అల్లాహ్కు అంకితం చేసి ఆయనను ప్రేమించడం వలననే… నీవు అల్లాహ్ను ఆరాధించినట్లయితే, ఆయన ఆదేశాలను అనుసరించినట్లయితే నీవు ఖచ్చితంగా సంతోషంగా ఉంటావు. ఎందుకంటే, చేసే పాపాలు నిన్ను దోషివనే భావనను కలిగించి, నీ నుండి శాంతిని దూరం చేస్తాయి. 

  నేను కొందరి ముఖాలను, వారి కళ్ళల్లో నీటిని, విచారాన్ని చూశాను. వారంతా సృష్టికర్తకు దూరంగా ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు నేను వారి హృదయంలోని చీకటిని చూశాను. వారు అందులోని జ్యోతిని వెలగనివ్వరు. ఎందుకంటే వారు జీవితంలో తలమునకలై ఎన్నో సమస్యలలో చిక్కుకున్నారు”.

  ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నదంతా – ఈ జీవితంలో నా లక్ష్యం – ఆరాధించడం, అల్లాహ్ ను ప్రార్థిస్తూ ఆయన ఆదేశాలను, నియమాలనూ అనుసరిస్తూ ఆయన కొరకు మంచి పనులు చేయడం. 

చివరిగా మన ప్రియతమ సోదరి ఇలా అన్నారు:

  ”మీ ఆత్మకు బలంగా నా ఈ కథను మీరు ఎంజాయ్‌ చేసి ఉంటారని నేనను కుంటున్నాను. అసలైన సత్యాన్ని కనుగొన్న సోదరి ‘రుబా డి.ఖేర్‌’ గురించి మీ కందించే అవకాశాన్ని కల్పించిన అల్లాహ్కు కృతజ్ఞతలు. 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.