స్వర్గ సందర్శనం

స్వర్గ సందర్శనం

ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కీలాని ”మరి ఎవరయితే తన ప్రభువు ముందు నిలబడవలసి ఉంటుందని భయపడి తన మనసుని దుష్ట ...

ప్రళయ సంకేతాలు

ప్రళయ సంకేతాలు

ప్రళయ సంకేతాలు ...

ఆత్మ  వాస్తవికత

ఆత్మ  వాస్తవికత

మానవుడు మరణించినా, మానవుడుని జంతువులు తిన్నా, మానవుడుని అగ్నికి ఆహుతి చేసినా, మానవుడు బూడిదగా మ ...

అసలు బాధ ఏది?

అసలు బాధ ఏది?

ప్రాణంకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నవారు మన మనో భావాలతో ఆడుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు బాధ. ఆశలు చ ...

దజ్జాల్‌ మహా ఉపద్రవం

దజ్జాల్‌ మహా ఉపద్రవం

దజ్జాల్‌ గురించి విన్న వ్యక్తి అతనికి ఎడంగానే ఉండాలి. అల్లాహ్‌ సాక్షి! ఒక వ్యక్తికి తన మనసులో త ...

స్వర్గం  స్వర్గ వాసులు

స్వర్గం స్వర్గ వాసులు

స్వర్గంలో బాధ ఉండదు, స్వర్గంలో రోగం ఉండదు. స్వర్గంలో నొప్పి ఉండదు, స్వర్గంలో ఆవేదన ఉండదు, స్వర్ ...

షైతాన్‌ పవ్రేశ మార్గాలు

షైతాన్‌ పవ్రేశ మార్గాలు

ధూమ పానం, తంబాకు నమలడం, పరాయి స్త్రీపురుషలుతో చాటింగ్‌, చూపులు కలపడం, చాటు మాటు కలయిక, అంతర్జాల ...

శాశ్వత జీవని ముందుంది! శ్వాస ఆగితే అది పుడుతుంది!!

శాశ్వత జీవని ముందుంది! శ్వాస ఆగితే అది పుడుతుంది!!

ఇహలోకం శాశ్వత నివాసం కాదు, అంతమయ్యే తాకం. తాత్కాలిక వాహనమేగానీ, సుఖసంతోషాల నికేతనం కాదు. అదో వా ...