ఆత్మ  వాస్తవికత

మానవుడు మరణించినా, మానవుడుని జంతువులు తిన్నా, మానవుడుని అగ్నికి ఆహుతి చేసినా, మానవుడు బూడిదగా మ ...

Read More

అసలు బాధ ఏది?

ప్రాణంకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నవారు మన మనో భావాలతో ఆడుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు బాధ. ఆశలు చ ...

Read More

నరక కూపం 2

నరక కూపం 2 – తల్లిదండ్రి, సోదరి, సోదరులు, భార్యాపిల్లలు, బంధువులు,  స్నేహితులు ….ఇల ...

Read More

స్వర్గ ధామం 2

కోరిన వరం తక్షణం లభించే ఆనంద నిలయం. అనుక్షణం ఆనంద డోలికల్లో ఉర్రూతలూగించే నిత్య హరిత వనం. ఆత్మ ...

Read More