ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

అసలు బాధ ఏది?

అసలు బాధ ఏది?

ప్రాణంకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నవారు మన మనో భావాలతో ఆడుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు బాధ. ఆశలు చిగురి ...

ఖురాన్ మరియు సున్నహ్

దివ్య ఖుర్ఆన్ పరిచయం

దివ్య ఖుర్ఆన్ పరిచయం

దివ్యఖుర్ఆన్ మానవజాతి పట్ల ఓ గొప్ప అనుగ్రహం. ప్రపంచంలోని మరే అనుగ్రహమూ దీనితో సరితూగలేదు. మనిషి ఇహపర ...

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

ప్రార్థనా క్రియలు

ముస్లిం జీవన శైలి

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులు

మీ ప్రాణం, మీ ఆస్తులు ప్రళయంలో మీరు మీ ప్రభువు సన్నిధిలో హాజరయ్యే వరకు ఒండొరులకు నిషిద్ధమైనవి.ఇస్లాం ...

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు

దానవుణ్ణి జయించిన మానవుడు - అబ్బా! దారుణ ధ్వని. పాల కడలిలో హాలహలం అలజడి. భరించలేకున్నాను. కర్ణ పుటాల ...

తమస్సు తొలిగింది

తమస్సు తొలిగింది

వివేచనా పరులు 'ఈ లోకం పరలోక పంట పొలం' అంటారు. ఈ లోకం, లోకంలోని సమస్తం ఏదో ఒకనాడు నశించక తప్పదు. దీని ...

సుభిక్షం – దుర్భిక్షం రెండవ భాగం

సుభిక్షం – దుర్భిక్షం రెండవ భాగం

సుభిక్షం - దుర్భిక్షం కాని వారు గనక అల్లాహ్ పై ప్రమాణం చేస్తే అల్లాహ్ వారి ప్రమాణాన్ని తప్పకుండా నిజ ...

ముస్లిం మదిపై ఇస్రా – మేరాజ్ స్మృతులు

ముస్లిం మదిపై ఇస్రా – మేరాజ్ స్మృతులు

ముస్లిం మదిపై ఇస్రా - మేరాజ్ స్మృతులు రాత్రి వేళ మస్జిదె హరామ్‌ నుంచి మస్జిదె అఖ్సా వరకు దివి దూతల ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి ఆయన నువ్వు భావిస్తున్నట్లు కంటికి కానవచ్చే వస్తువు, సృష్టి కాదు; సృష్టి కర్త. ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగానీ, ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచంలోని ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అ ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ఉన్న ...