ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

విధివ్రాత నియమాలు – 3

విధివ్రాత నియమాలు – 3

ప్రపంచం కేవలం ఒక క్రీడారంగం, వడ్డించిన విస్తరి, విలాస స్థలం ఎంతమాత్రం కాదు. సృష్టిశ్రేష్ఠుని సృజన సయ ...

ప్రార్థనా క్రియలు

రమజాను మాసమా! మార్పు నీ చిరునామ!!

రమజాను మాసమా! మార్పు నీ చిరునామ!!

నిజం - ఈ మాసంలో మానవాత్మలు, అంతరాత్మలు సచేత నంగా, సజీవంగా, సశ్యశామలంగా కమనీయ కాంతులీనుతూ ఉంటాయి. నిత ...

ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం – జకాత్

ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం – జకాత్

జకాతు నిర్వచనం ׃ నిర్ణీత కాలమందు, నిర్ణీత వర్గం వారికి, నిర్ణీత నియమాలకు అనుగుణంగా తన సంపద నుండి చేయ ...

ఘోర పాపాలు

ఘోర పాపాలు

ఇలా అను: "స్వయంగా మీకు (మీ ఆత్మలకు) మీరే అన్యాయం చేసుకున్న నా దాసులారా! అల్లాహ్‌ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ ...

దుఆ (ప్రార్థన)

దుఆ (ప్రార్థన)

దుఆ (ప్రార్థన) ...

హజ్ ఆదేశాలు

హజ్ ఆదేశాలు

అన్నింటికంటే అత్యుత్తమ సామగ్రి దైవభీతి. కనుక ఓ బుద్ధిమంతులారా! నాకు భయపడుతూ ఉండండి''. (అల్‌బఖర:197) ...

ముస్లిం జీవన శైలి

మృదువుగా సలహా ఇవ్వాలి

మృదువుగా సలహా ఇవ్వాలి

అలాగే మనం ఇతరులతో ఏవైనా లోపాలుంటే వారి మనసు గాయపడకుండా సర్ది చెప్పి, వారిని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తా ...

ఇస్లాం-స్త్రీల వస్త్రధారణ

ఇస్లాం-స్త్రీల వస్త్రధారణ

ఇస్లాం మతం ద్వారా స్త్రీలకు గౌరవం, సమానత్వం దైవం కల్పించాడు. ఇస్లామ్‌కు పూర్వం అరేబియాలో లైంగికపరమైన ...

పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు

పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు

పాపము గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవటం. ఏది పాపము మరియు ఏది పుణ్యము అనే విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోక ...

ఇస్లాం చారిత్రక పాత్ర – 3

ఇస్లాం చారిత్రక పాత్ర – 3

ఒక్కసారి ప్రవక్తకుగానీ, ఏ ఇతర వ్యక్తికిగాని దైవత్వాన్ని ఆపాదిస్తే అతడు సర్వశక్తి సంపన్నుడిగా భావించబ ...

ఎందుకిలా జరుగుతోంది?

ఎందుకిలా జరుగుతోంది?

ఆమె దైవసేవ కోసం అంకితమైందని చెబుతుంది. కాని అదే ఒక ముస్లిం మహిళ నిండు వస్త్రాలు ధరిస్తే, "ఆమె అణచివే ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు

నా సత్యాన్వేషణ

నా సత్యాన్వేషణ

ఇస్లాం వైపునే నా చూపు మాటి మాటికీ పోయేది. ఎందుకు ఇలా జరుగు తున్నది అని తరచి చూస్తే నా జీవితంలోని సంఘ ...

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి ఆయన నువ్వు భావిస్తున్నట్లు కంటికి కానవచ్చే వస్తువు, సృష్టి కాదు; సృష్టి కర్త. ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగానీ, ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచంలోని ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అ ...