సనాతన ధర్మం ఇస్లాం

సనాతన ధర్మం ఇస్లాం

ఇస్లాం చూపే జీవన విధానం అన్ని దేశాలకు, అన్ని కాలాలకు అన్ని విధాల ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది అనడంలో ఎల ...

తిరిగి గూటికి  – చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

తిరిగి గూటికి – చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

– శాంతి బాట టీం  ఆ తర్వాత మరో వాక్యాన్ని చూశారు. దాని ప్రకారం:  తండ్రి = కుమార = పరిశుద్ధ ...

నా సత్యాన్వేషణ

నా సత్యాన్వేషణ

ఇస్లాం వైపునే నా చూపు మాటి మాటికీ పోయేది. ఎందుకు ఇలా జరుగు తున్నది అని తరచి చూస్తే నా జీవితంలోన ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచం ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ...

నా అన్వేషణ ఫలించింది

నా అన్వేషణ ఫలించింది

మా ఊరిలో హిందువులు, క్రైస్తవులు తప్ప ముస్లింలు లేరు. ఇక హిందువుల ఆరాధ్య దేవుళ్ల గురించి - వారు ...