స్వార్థాన్ని విడిచిపెట్టాలి

స్వార్థాన్ని విడిచిపెట్టాలి

‘‘మీరు మీకోసం ఇష్టపడినదాన్నే మీ సోదరుని కోసం కూడా ఇష్టపడనంతవరకూ, మీలో ఎవరూ విశ్వాసులు కాజాలరు’ ...

విద్యావిజ్ఞానాలతోనే విలువలు

విద్యావిజ్ఞానాలతోనే విలువలు

విద్య ప్రాముఖ్యతను గురించి చెబుతూ ముహమ్మద్‌ప్రవక్త(స), షైతాన్ వెయ్యి మంది భక్తులను బురిడీ కొట్ట ...

కారుణ్య హృదయం

కారుణ్య హృదయం

కరుణ, దయ, జాలి, సానుభూతి అన్న విషయాలకు హృదయంలో స్థానం లేదంటే అలాంటివారు దైవం దృష్టిలో దౌర్భాగ్య ...

అత్యుత్తమ సుగుణం ‘సహనం’

అత్యుత్తమ సుగుణం ‘సహనం’

‘సహనం’ ఒక అమూల్య సుగుణం. సహనం లేనివారికి సవాలక్ష సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. దైవవిశ్వాసికి ఉండవలసి ...

క్షుద్బాధ తీర్చడమే పుణ్యకార్యం

క్షుద్బాధ తీర్చడమే పుణ్యకార్యం

క్షుద్బాధను తీర్చడం, దాహార్తులకు నీళ్లు తాగించడం, ఒళ్లు కప్పుకోవడానికి వస్త్రాలు సమకూర్చడం ఎంతో ...

సిగ్గు బిడియాలు అవసరమైన ఆభరణాలు

సిగ్గు బిడియాలు అవసరమైన ఆభరణాలు

ధార్మిక పరిభాషలో సిగ్గు (బిడియం) అంటే ఏదైనా పాపకార్యం వైపు మొగ్గే మనిషి, స్వయంగా తన నైజం ముందు, ...

ఆచితూచి మాట్లాడితేనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

ఆచితూచి మాట్లాడితేనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

నరం లేని ఈ నాలుక విషయంలో దైవానికి భయపడుతూ ఆచితూచి, ఉపయోగకరమైన మాటలనే పలకాలి. లేకపోతే అనేక అనర్థ ...

కరుణ చూపేవారిపైనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

కరుణ చూపేవారిపైనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

కారుణ్యమనే సుగుణం దౌర్భాగ్యుని హృదయంలోనుండి తప్ప, మరెవరి హృదయం నుండీ తీసివేయబడదని ముహమ్మద్ ప్రవ ...

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

తమ అవసరాలకంటే, ఇతరుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యత నివ్వడం, వారి కష్టసుఖాలలో పాలు పంచుకోవడం, అతిథులను గౌర ...

సచ్ఛీలురే స్వర్గానికి అర్హులు

సచ్ఛీలురే స్వర్గానికి అర్హులు

ప్రవక్త మహనీయులు ఇలా అన్నారు:‘‘ప్రళయ దినాన విశ్వాసి కర్మల త్రాసులో ఉంచబడే అత్యంత విలువైన వస్తువ ...

గుండెలోని ప్రాణం…

గుండెలోని ప్రాణం…

హద్దుల అతిక్రమణ, ఇహపరాల నాశనం చేసే హాలాహలమని, అహంకారం అనర్థదాయకం అని, బంధుత్వ విచ్ఛిన్నత ...

ఐహిక అనాసక్తత

ఐహిక అనాసక్తత

ఐహిక అనాసక్తత అంటే ప్రాపంచిక జీవన సామాగ్రిని పూర్తిగా కాలదన్ని భిక్షాటన చేసుకోని లేదా పస్తులుండ ...

నేడే…ఈనాడే…

నేడే…ఈనాడే…

మీరు మీ శక్తియుక్తుల్ని, తెలివితేటల్ని, సర్వస్వాన్ని నేటి కోసం ధారబోయండి. నేటి మీ ఆరాధనల్లో అశక ...

ఓ మనిషీ! పాపాల నుండి రక్షించుకో

ఓ మనిషీ! పాపాల నుండి రక్షించుకో

ఎవరైతే దైవవిధేయతా మార్గాన్ని అవలంబిస్తారో వారు స్వర్గ సౌఖ్యాలను అనుభవిస్తారు. మరెవరైతే దైవ తిరస ...