భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

విశ్వాసి అంటే “తనను తాను సరిదిద్దుకునేవాడు, అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను బాధ్యతతో పాటించేవాడు, అల్లాహ్ ఆదేశి ...

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

ఈనాడు పేరు మీదే వ్యాపారమంతా. మతి పోగొట్టే పేర్లు, విద్యుత్‌ వైర్లల్లే షాక్‌కి గురి చేసే పేర్లు ...

మంచికి మార్గం కండి!

మంచికి మార్గం కండి!

'ఇతని వల్ల మంచే జరుగుతుంది, చెడు జరగదు అని ఆశించబడే వ్యక్తి మీలో మంచోడు. ఇతని ద్వారా ఎలాంటి మేల ...

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

వారిలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు: ''ఓ మా ప్రభూ! నువ్వు మా భార్యల ద్వారా, మా సంతానం ద్వారా మా కళ్ళకు చ ...

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అర్థికంగా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండి కూడా అహాన్ని వీడని కడు పేదవాడిని అల్లాహ్‌ ఇష్ట పడడు''. (తబ్రాన ...

సంస్కారం – కుసంస్కారం

సంస్కారం – కుసంస్కారం

భావి తరాలు సంస్కార వంతులుగా ఎదగాలంటే వారికి రేపి ప్రవర్తనకు స్వీయ పరివర్తనంతో మనమే పునాది అవ్వా ...

ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

మనిషి చేసే ఏ ప్రస్థానంలోనయినా తోటి బాట సారుల సాంగత్యం సహకారం, ప్రోత్సాహం, ప్రశంస, కలిసిపోయే మిత ...

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

''సౌందర్యం సింగారం అనేది రెండు విధాలు. (1) బాహ్యపరమైనది (2) ఆత్మపరమైనది. దుస్తులు బాహ్య సింగా ...

అరచేతిలో అంతర్జాలం

అరచేతిలో అంతర్జాలం

నూతన టెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్కరికీ అడుగు దూరంలో ఉన్న నేటి ఈ ఆధునికంలో-ప్రింంగ్‌ మీడియాకన్నా ఎలక్ట్రా ...

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన

”మంచీ – చెడు (ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ) సమానం కాలేవు. (ఓ ముహమ్మద్‌ – =(లి)!) చెడును మంచితోనే నిర్మూల ...

మేలిమి భూషణం సిగ్గు

మేలిమి భూషణం సిగ్గు

'సిగ్గు మొత్తం మేలుతో కూడినదే' అన్నారు ప్రవక్త (స). 'సిగ్గు స్త్రీ ఆభరణం' అన్న మాట ఎంత వాస్తవమో ...

హజ్‌ విధానం

హజ్‌ విధానం

మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ సూర్యాస్తమయం వరకు అరఫాలో వేచి ఉండాలి. సూర్యాస్తమయానికి ముందు బయలుదేరకూడద ...

ఈ శిక్షణ అవ్వాలి రక్షణ!

ఈ శిక్షణ అవ్వాలి రక్షణ!

ఉపవాసం అన్ని సమాజాల్లోనూ, అన్ని కాలాల్లోనూ పరిఢవిల్లుతూ వస్తున్న అనాది సంప్రదాయం. చివరికి కొన్న ...

సిసలయిన సాఫల్యం

సిసలయిన సాఫల్యం

మౌలానా అబ్దుల్‌ ఖాదిర్‌ ఉమ్రీ ప్రతి మనిషి సహజంగా సాఫల్యాన్ని కాంక్షిస్తాడు. విజయాన్ని సాధిం చాల ...

మిస్వాక్‌ మేలు

మిస్వాక్‌ మేలు

సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మిస్వాక్‌: ‘మిస్వాక్‌, సివాక్‌’ అనగానే ప్రవక్త (స) వారి సంప్రదాయాల ...

సర్వ రోగ నివారిణి ‘ఇస్తిగ్ఫార్‌’

సర్వ రోగ నివారిణి ‘ఇస్తిగ్ఫార్‌’

''క్షమాపణకై మీ ప్రభువును వేడుకోండి. నిశ్చయంగా ఆయన అమితంగా క్షమించేవాడు. ఆయన ఆకాశం నుండి మీపై ధా ...

వ్యక్తి మరియు సమాజంపై పాప ప్రభావం

వ్యక్తి మరియు సమాజంపై పాప ప్రభావం

బుద్ధి చేసే బోధనలకు బానిసయి మనిషి, అల్లాహ్‌ మార్గానికి దూరమైపోతాడు. మనసు కోరిన కోరికల మేరకు తన ...

హాస్యం మరియు ఇస్లాం

హాస్యం మరియు ఇస్లాం

పిల్లలయినా పెద్దలయినా, ధనికులయినా, నిరుపేదలయినా, పండితుల యినా, పామరులయినా, రాజయినా, ప్రజా అయినా ...

చాడీలు చెప్పడం

చాడీలు చెప్పడం

– ఆస్క్ ఇస్లాం పీడియా పరిచయం ఇస్లాంలో చాడీలు చెప్పడం మహా పాపం. ముస్లిం తన నోటిని అదుపులో ...