ఆత్మ పరిశీలనకు అమల సాధనాలు

ఆత్మ పరిశీలనకు అమల సాధనాలు

మనిషి జయాపజయాల్లో అతని పక్కలో ఉండే మనసు పోషించే పాత్ర అత్యంత కీలకమయినది. అది గనక గాడిలో పడితే య ...

ప్రజా సంబంధాల ప్రాముఖ్యత

ప్రజా సంబంధాల ప్రాముఖ్యత

ధనము, యౌవనము, కీర్తిప్రతిష్ట, రాజ్యము, అధికారము అన్నియును అనిత్యములే. కాబట్టి సంగ్రహమును, పరిగ్ ...

కల చెదిరింది… కథ మారింది.. …కన్నీరే ఇక మిగిలింది

కల చెదిరింది… కథ మారింది.. …కన్నీరే ఇక మిగిలింది

బ్రతుకు తెరువు కోసం స్వదేశాన్ని వదలి వచ్చి క్షణికావేశంలో కాలుజారిన అబలలు కొందరైతే, కాసుల కోసం శ ...

మనః శుద్ధి మనందరి అవసరం!

మనః శుద్ధి మనందరి అవసరం!

''ఆ రోజు సిరి సంపదలు గానీ, సంతానం గానీ దేనికీ పనికి రావు. నిష్కల్మషమైన మనసుతో అల్లాహ్‌ సన్నిధి ...

అమానతు నిర్వచనం

అమానతు నిర్వచనం

మనిషి జీవితానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక, ఆర్థిక, ప్రాపంచిక, వాక్కు పరమయిన, క్రియా పరమయిన ప్రతి వ ...

పరిమళించాలి అనుబంధ సుగంధాలు

పరిమళించాలి అనుబంధ సుగంధాలు

నేడు మన సమాజ స్థితిని గమనించినట్లయితే, ఏడాదికి ఒక జిల్లాలో జరిగే హత్యలలో సగ భాగం రక్త సంబంధీకుల ...

మారుతున్న విలువలు

మారుతున్న విలువలు

 మతం, వర్గం, కులం, ప్రాంతం, భాష అన్న కృత్రిమ గీతల్ని దాటి, మంచి కోసం, సమాజ, దేశ శ్రేయస్సు, ప్రజ ...

స్వచ్ఛతే హృదయ స్వస్థత

స్వచ్ఛతే హృదయ స్వస్థత

''నాలుక మరియు మనస్సుకు మించిన మంచి వస్తువూ లేదు;అవి బాగుంటే. వారికి మించిన చెడ్డ వస్తువు కూడా ల ...

భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

విశ్వాసి అంటే “తనను తాను సరిదిద్దుకునేవాడు, అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను బాధ్యతతో పాటించేవాడు, అల్లాహ్ ఆదేశి ...

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

ఈనాడు పేరు మీదే వ్యాపారమంతా. మతి పోగొట్టే పేర్లు, విద్యుత్‌ వైర్లల్లే షాక్‌కి గురి చేసే పేర్లు ...

మంచికి మార్గం కండి!

మంచికి మార్గం కండి!

'ఇతని వల్ల మంచే జరుగుతుంది, చెడు జరగదు అని ఆశించబడే వ్యక్తి మీలో మంచోడు. ఇతని ద్వారా ఎలాంటి మేల ...

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

వారిలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు: ''ఓ మా ప్రభూ! నువ్వు మా భార్యల ద్వారా, మా సంతానం ద్వారా మా కళ్ళకు చ ...

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అర్థికంగా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండి కూడా అహాన్ని వీడని కడు పేదవాడిని అల్లాహ్‌ ఇష్ట పడడు''. (తబ్రాన ...

సంస్కారం – కుసంస్కారం

సంస్కారం – కుసంస్కారం

భావి తరాలు సంస్కార వంతులుగా ఎదగాలంటే వారికి రేపి ప్రవర్తనకు స్వీయ పరివర్తనంతో మనమే పునాది అవ్వా ...

ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

మనిషి చేసే ఏ ప్రస్థానంలోనయినా తోటి బాట సారుల సాంగత్యం సహకారం, ప్రోత్సాహం, ప్రశంస, కలిసిపోయే మిత ...

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

''సౌందర్యం సింగారం అనేది రెండు విధాలు. (1) బాహ్యపరమైనది (2) ఆత్మపరమైనది. దుస్తులు బాహ్య సింగా ...

అరచేతిలో అంతర్జాలం

అరచేతిలో అంతర్జాలం

నూతన టెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్కరికీ అడుగు దూరంలో ఉన్న నేటి ఈ ఆధునికంలో-ప్రింంగ్‌ మీడియాకన్నా ఎలక్ట్రా ...

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన

”మంచీ – చెడు (ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ) సమానం కాలేవు. (ఓ ముహమ్మద్‌ – =(లి)!) చెడును మంచితోనే నిర్మూల ...

మేలిమి భూషణం సిగ్గు

మేలిమి భూషణం సిగ్గు

'సిగ్గు మొత్తం మేలుతో కూడినదే' అన్నారు ప్రవక్త (స). 'సిగ్గు స్త్రీ ఆభరణం' అన్న మాట ఎంత వాస్తవమో ...