New Muslims APP

ప్రవక్త (స) వారి వైద్య విధానం

తేనె విరేచనకారి. కడుపుబ్బరాన్ని, అజీర్తిని, కడుపులోని చెడు త్రేన్పులను దూరం చేస్తుంది. శరీరానికి శక్తిని, కాంతిని ఇచ్చి ఊపిరితిత్తులకు బలం చేకూరుస్తుంది. ఇతర మందులలో తేనెను కలిపి నిల్వ ఉంచటం వల్ల అవి చెడిపోకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. తేనె దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, పడిశాలకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మూతివంకరకు, పకవాతాల్లో మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. గుండె జబ్బులకు లాభకారి. కళ్ళ జబ్బులకు హితకారి. శరీరానిఇ కళ, కాంతుల్ని ఇనుమడింపజేస్తుంది.

తేనె విరేచనకారి. కడుపుబ్బరాన్ని, అజీర్తిని, కడుపులోని చెడు త్రేన్పులను దూరం చేస్తుంది. శరీరానికి శక్తిని, కాంతిని ఇచ్చి ఊపిరితిత్తులకు బలం చేకూరుస్తుంది. ఇతర మందులలో తేనెను కలిపి నిల్వ ఉంచటం వల్ల అవి చెడిపోకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. తేనె దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, పడిశాలకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మూతివంకరకు, పకవాతాల్లో మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. గుండె జబ్బులకు లాభకారి. కళ్ళ జబ్బులకు హితకారి. శరీరానిఇ కళ, కాంతుల్ని ఇనుమడింపజేస్తుంది.

తేనెలో స్వస్థత ఉంది

ఖుర్‌ఆన్‌లోని ‘నహల్‌’ (తేనెటీగ) అధ్యాయంలో ఇలా ఉంది: ”ఈ తేనెలో ప్రజలకు స్వస్థత ఉంది.” (16:69). ఈ నిజం 1400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఖుర్‌ఆన్‌ ప్రకించింది. ఈ విషయాన్ని వైజ్ఞానికులు కూడా ధృవీకరించారు.
ఎంతో మధురమైన, రుచికరమైన ఈ తేనెను చిన్నా-పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఎంతో హాయిగా సేవిస్తారు. ప్రఖ్యాత హదీసు సంకలన గ్రంథం ‘అల్‌ జామెఉస్సగీర్‌’లో ”తేనె, ఖుర్‌ఆన్‌ మన స్వస్థతకు మంచి సాధనాల”ని ఉంది.
హజ్రత్‌ నాఫె (ర) ఉల్లేఖనం; ”ఇబ్నెఉమర్‌ (ర)కు ఎప్పుడైనా పుండ్లు లేచినా లేదా ఇలాంటి ఇతర బాధలేమైనా కలిగితే దానిపై తేనె పూసి ఖుర్‌ఆన్‌ లోని ఈ సూక్తి పఠించేవారు-‘యఖ్‌రుజు మిమ్‌బు తూనిహా షరాబున్‌ ముఖ్‌తలిఫున్‌ అల్‌వానుహూ ఫీహి షిఫాఉల్లిన్నాసి.” (ఈ తేనెటీగ నుంచి ఒక విధమైన రంగురంగుల పానకం వెలువడుతుంది. అందులో ప్రజలకు స్వస్థత కూడా ఉంది.) (ఖుర్‌ఆన్‌-16:69)

తేనె – ఉదర వ్యాధులు

హజ్రత్‌ అబూసయీద్‌ ఖుద్రి (ర) ఉల్లేఖనం: హజ్రత్‌ అబూసయీద్‌ ఖుద్రీ (ర) తేనె చికిత్స గురించిన ఓ సంఘటన ఇలా పేర్కొన్నారు: ”ఒకతను దైవప్రవక్త (స) దగ్గరకు వచ్చి ‘నా సోదరుడు కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్నాడు’ అని అన్నాడు. దానికి దైవప్రవక్త(స) ‘అయితే అతనికి తేనె తాగించు’ అని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ వచ్చాడు (కడుపు నొప్పి తగ్గలేదంటూ). దైవప్రవక్త (స) తిరిగి ‘అతనికి తేనె తాగించు’ అని చెప్పారు. ఆవ్యక్తి మూడోసారి వచ్చాడు (నొప్పి తగ్గలేదంటూ). దైవప్రవక్త (స) మళ్ళీ అతనికి తేనె తాగించు అనే చెప్పారు. అతను నాల్గవసారి వచ్చి ‘నేనతనికి తేనె తాగించాను (కాని నొప్పి తగ్గలేదు)’ అని అన్నాడు. అప్డుడు దైవప్రవక్త (స) ‘దేవుడు నిజమే చెప్పాడు. నీ సోదరుని కడుపే అబద్ధమాడుతోంది. అతనికి తేనె తాగించు’ అని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి (తన సోదరునికి) మళ్ళీ తేనె తాగించాడు. దాంతో అతని సోదరునికి స్వస్థత చేకూరింది.” (బుఖారి,ముస్లిం)
దైవప్రవక్త (స) ‘అతనికి తేనె త్రాగించండి’ అని చెప్పడంలో ఆ వ్యక్తికి సోకిన వ్యాధి కారణంగా ఎక్కువ పరిమాణంలో తేనె త్రాగాల్సిన అవసరం ఏర్పడి ఉండవచ్చు. ఇక తేనె ప్రత్యేక గుణాలు, తీసుకోవాల్సిన పరిమాణం విషయంలో పరిశోధనలు జరపడం మన వైద్యుల బాధ్యత.

తేనె నెలకు మూడుసార్లు సేవించాలి

రంగును బట్టి తేనె రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. – ఒకి కొంచెం ఎరుపు వర్ణం, మరొకటి గుడ్డులోని తెల్లని సొనలా ఉంటుంది. దైవప్రవక్త (స) తేనెను చాలా ప్రశంసించారు. ప్రత్యేకంగా ఈ క్రింది ఉల్లేఖనాన్ని గమనించండి:
హజ్రత్‌ అబూహురైరహ్‌ (ర) ఉల్లేఖనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (స) ఇలా ప్రవచించారు: ”ప్రతి నెలా మూడుసార్లు తేనెను సేవించే వారికి ఎలాంటి పెద్ద వ్యాధులు రావు.” (మిష్కాతుల్‌ మసాబీహ్‌, సుననె ఇబ్నెమాజ)
నేటి ఆధునిక పరిశోధనల ద్వారా కూడా తేనె అనేక రోగాలకు మందుగా ఉపయోగపడుతుందని తేలింది. ఇందులో విటమిన్లు వివిధ పరిమాణాల్లో ఉన్నాయి. తేనె విరేచనకారి. కడుపుబ్బరాన్ని, అజీర్తిని, కడుపులోని చెడు త్రేన్పులను దూరం చేస్తుంది. శరీరానికి శక్తిని, కాంతిని ఇచ్చి ఊపిరితిత్తులకు బలం చేకూరుస్తుంది. ఇతర మందులలో తేనెను కలిపి నిల్వ ఉంచటం వల్ల అవి చెడిపోకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. తేనె దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, పడిశాలకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మూతివంకరకు, పకవాతాల్లో మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. గుండె జబ్బులకు లాభకారి. కళ్ళ జబ్బులకు హితకారి. శరీరానిఇ కళ, కాంతుల్ని ఇనుమడింపజేస్తుంది. (కితాబుల్‌ ముఫ్రదాత్‌, ఖాసుల్‌ అద్‌వియ పేజి 243)

తేనె ప్రత్యేకతలు

అటుపురాతన వైద్యం, ఇటు ఆధునికవైద్యం రెండూ తేనెలోని బహుముఖ ప్రయోజనాలకు గుర్తించాయి. మొత్తానికి తేనె వల్ల ఒనగూడే లాభాలను గురించి తెలుపని వైద్యం లేదు. ఇక్కడ తేనె ప్రయోజనాలు చూడండి:
– పేగుల్ని శుభ్రపరుస్తుంది.
– ఇది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కాబ్టి వాత, పిత్త, కఫ, శ్లేష్మాల్ని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది.
– వృద్ధులకు, ఉష్ణశరీర తత్వం గలవారికి ఎక్కువ ప్రయోజనకారి.
– శీతల స్వభావులకు కూడా హితకారియే.
– మూత్రకోశానికి, ప్లీహానికి, ఛాతికి, గుండెకు, జీర్ణకోశానికి స్వస్థత చేకూరుస్తుంది.
– మలమూత్రాలను జారీ చేస్తుంది. మూత్రం సాఫీగా జారీ అవుతుంది.
– కేశవర్థినిగా పనిచేస్తుంది.
– కళ్ళల్లో పెడ్తే చూపు మెరుగవుతుంది. కండ్లకలకను దూరం చేస్తుంది.
– పళ్ళు శుభ్రపడి కాంతులీనుతాయి, గ్టిపడతాయి.
ఇది ఔషధమే గాక, మంచి ఆహారం, పానీయం కూడాను.
ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో పాటు సమస్త లోపాలకు అతీతమైనది. ఇది సృష్టికర్త తరపున మానవునికి ప్రసాదించబడిన ప్రత్యేక దివ్యౌషధం-ఇహలోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ. (అత్తిబ్‌-యె-నబవి: ఇబ్నె ఖయ్యమ్‌ జౌజి)

సర్వరోగ నివారిణి ఖుర్‌ఆన్‌

సృష్టికర్త, సర్వేశ్వరుడయిన అల్లాహ్‌ ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు: ”మేమీ ఖుర్‌ఆన్‌లో విశ్వాసులకు స్వస్థత, (దైవ) కారుణ్యాలు చేకూర్చే విషయాలు అందజేస్తున్నాము. అయితే దుర్మార్గులకు మాత్రం ఇది మరింతో నష్టాన్నే కలిగిస్తుంది.” (ఖుర్‌ఆన్‌-17:82)
ఖుర్‌ఆన్‌ స్వస్థతకు నిలయం. ఇందులో ఆధ్యాత్మిక వ్యాధులతో పాటు శారీరక వ్యాధులక్కూడా స్వస్థత ఉంది. ఇది మానవుల నీతినడవడికల్లోని లోపాలకు, సామాజిక చెడులకు స్వస్థత చేకూర్చే దివ్యౌషధి. ఖుర్‌ఆన్‌ చూపిన మార్గంలో అత్యంత శ్రద్ధాసక్తులతో, పూర్తిగా నడుచుకునే అదృష్టవంతులు సమస్త వ్యాధులకు దూరమైనట్లే. అలాిం వారికి వైద్యులు అవసరం అంతగా ఉండదు.

గోరింటాకు ప్రయోజనాలు

గోరింటాకును మన దేశంలో సాధారణంగా అందరూ వాడతారు. అయితే దీని పూర్తి ప్రయోజనాలు జనసామాన్యానికే కాదు, చదువుకున్నవారికి కూడా తెలియదు. సాధారణంగా గోరింటాకుల్ని రుబ్బి అందం, అలంకరణ కోసం లేదా వేడిని తగ్గించటం కోసం చేతులకు, కాళ్ళకు ప్టిస్తారు. పెళ్ళిళ్ళు పండుగ పబ్బాలకు, లేదా ఏవైనా శుభకార్యాల వేళల్లో కూడా దీన్ని ఎక్కువగా వాడతారు. వైద్యుల పరిశోధనల ప్రకారం గోరింటాకు రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది, చర్మరోగాలలో లాభకారి. కుష్ఠురోగులకు, సుఖవ్యాధుల్లో, కామెర్లలో దీని బెరడు కషాయాన్ని త్రాగించటం ఎంతో ప్రయోజనకరం. శరీర వాపులో, కాలిన చర్మానికి దీన్ని లేపనం చేస్తే మంచి గుణకారిగా పని చస్తుంది.

షిబ్రమ్‌ – ఓ విరేచనకారి

షిబ్రమ్‌ అనేది పాలు కలిగిన ఓ గడ్డిజాతి మొక్క. ఇది నిరుగా సన్నగా పెరుగుతుంది. దీని ఎత్తు సుమారు రెండు మూరల వరకు ఉంటుంది. దీని బెరడు పైభాగంపై నూగు ఉంటుంది. దీన్ని విరిచి చూస్తే దారాల మాదిరిగా నార బయికొస్తుంది. ఇది పచ్చదనం, ఎరుపు మిశ్రితమై లేదా తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇది ఉష్ణతత్వంగల మూలిక. శరీరంలోని మలినాలన్నినీ మూత్రం ద్వారా జారీచేస్తుంది. (కితాబుల్‌ మఫ్రదాత్‌, ఖాసుల్‌ అద్‌వియ)
షిబ్రమ్‌ చెట్టులోని కొన్ని భాగాలు విషపూరితంగా ఉంాయి. ఈ మందు శ్లేష్మము, కఫము, కళ్ళె మొదలైన వాి చిక్కదనాన్ని కరిగించి విరేచనాల రూపంలో విసర్జింపజేస్తుంది.ఇది హానికరమైనది కావున దీనిని అనుభవజుడైన వైద్యుని సలహా లేకుండా ఎి్ట పరిస్థితిలోనూ వాడరాదు. ఈ మూలిక తాలూకు దైవప్రవక్త (స) హదీసును గమనించండి.
హజ్రత్‌ అస్మా బిన్త్‌ అమీస్‌ (ర) ఉల్లేఖనం: ”మీరు, విరేచనానికి ఏ మందు వాడతారని దైవప్రవక్త (స) మమల్మి అడిగారు. మేము ‘షిబ్రమ్‌’ వాడతామని చెప్పాము. అప్పుడు దైవప్రవక్త (స) ‘హారున్‌ హారున్‌ (ఇది వేడి చేస్తుంది)’ అన్నారు. మరొక ఉల్లేఖనంలో ‘హారున్‌ యారున్‌’ (చాలా వేడి చేస్తుంది) అని, వేరొక చోట ‘హారున్‌ జారున్‌’ ) వేడి
చేస్తుంది, పైగా విరేచనకారి కూడా)’ అని తెలియజేశారు.” తర్వాత ”షిబ్రమ్‌ ఆకులకు బదులు సునాముఖి ఆకులు వాడమని దైవప్రవక్త (స) మాకు సలహా ఇచ్చారు.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.