రమజాను

రమజాను నెలలో - ఉపవాస స్థితిలో - ఉపవాసికి వీర్యస్ఖలనం (ఇహ్తిలామ్‌) జరిగినట్లయితే, అతని ఉపవాసం (ర ...

పర్వదినం ఆదేశాలు, నియమాలు

అరబీ నిఘంటువు ప్రకారం ఈద్‌ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేది, పునరావృతం అయ్యేది అని అసలు అర్థం. దీనినే మ ...

ధన పిపాసి ఖారూన్‌

ఖారూన్‌, ప్రవక్త మూసా (అ) వంశానికి చెందినవాడు. చాలా సంపన్నుడు. ఒక మహా ప్రాసాదంలో భోగభాగ్యాలతో త ...

కర్తవ్యం పిలుస్తోంది… కదలి రండి!

మా నవ పురోగమన పోరాటం అనేక రూపాల ఆధారంగా జరిగింది. అజ్ఞానం నుండి, భయం నుండి, దోపిడి నుండి, పెత్త ...

కలిసి నిలబడండి మీ హృదయాలు కలుస్తాయి

ఇస్లాం తన అనుచర సమాజంలో క్రమశిక్షణ చెదరిపోకుండా ఉండటానికి 'సామూహిక నమాజ్‌' అనే క్రియాత్మక దృష్ట ...

మానవ మహోపకారి ముహమ్మద్‌ (స)

ఆ చీకటి ఎడారిలో విరిసింది వెలుగొందే ఒక రోజా. దాని ఘుమఘుమలే నేటికీ జన వనంలో ఆశల తెరలను నింపు తున ...

ఈ మార్పుకి మనం సిద్ధమేనా?

నిజాయితీగా బ్రతుకు...నిన్ను చూసి లోకం గర్వపడేలా బ్రతుకు...హితం కోసం పని చేయి...సాటి వ్యక్తుల యె ...

వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి

అతిశయిల్లడం అన్ని రంగాల్లోనూ అనర్థానికి దారి తీస్తుంది. విద్యా రంగమయినా, వైజ్ఞానిక రంగమయినా, ఆర ...

రేపే ఈద్‌

ఈద్‌ అనేది అల్లాహ్‌ తరఫున బహుమతులు అందుకునే రోజు. పరి పూర్ణ విశ్వాసంతో, పుణ్యఫలాపేక్షతో ఉపవాసాల ...

ఉపవాసం గురించిన సందేహాలు మరియు సమాధానాలు

ఉపవాసకులు సుగంధపరిమళాలు (ఇత్తర్లు) రాసుకోవడం లేక సువాసన పీల్చడంలో ఏమీ తప్పులేదు. కాని సాంబ్రాణి ...

విధివ్రాత నియమాలు – 7

నేడు అగ్రరాజ్యాలు కొన్ని పనిగట్టుకొని ఇస్లాంకు వ్యతిరేకంగా, ప్రవక్త (స) వారికి వ్యతిరేకంగా దుష్ ...

రిమోట్‌ కంట్రోల్‌ ఏ విధంగా పని చేస్తుంది?

రిమోట్‌ కంట్రోల్‌లో వివిధ రకాల పనులకు వివిధ రకాల బటన్లు ఉంటాయి కదా! మనం ఏదయినా ఒక బటన్‌ ప్రెస్‌ ...

ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో యేసు (ఈసా)

అంతిమ దైవ గ్రంథమైన ఖుర్‌ఆన్‌లో పలువురు ప్రవక్తల ప్రస్తావన వచ్చింది. కాని దైవ ప్రవక్త ఈసా (యేసు ...

స్ఫూర్తిదాయకం వారి చరితం

గతమంతా సంప్రదాయం కాదు, గతంలోని మంచి మాత్రమే సంప్రదాయం. వేల సంవత్స రాల పూర్వం ఆవిర్భవించినది ఇస్ ...

వస్త్రధారణ మరియు ఇస్లాం

దుస్తులు మనిషికి రెండు విధాల ఉపయోగపడతాయి. 1) అవి మనిషి 'సౌఅత్‌' అంటే, కప్పిం ఉంచవలసిన ఆవయవాలను ...

ఉపవాసి వల్ల జరిగే పొరపాట్లు

రమజాను మాసం రాగానే కొందరు ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థనల, పారాయణాల కోసం సమయం కేటాయించాల్సింది పోయి, ...

రమజాను మాసం విహాంగ వీక్షణం

రమజాను మాసం - ఆత్మ ప్రక్షాళన మాసం. ఆధ్యాత్మికను పునరం కితం చేసుకునే మాసం. వ్యక్తి జీవన విధానంలో ...

దివ్యఖుర్‌ఆన్‌ విశిష్ఠత

ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథం - ఇందులో సృష్టికర్త పరిచయమూ ఉంది. సృష్టి వాస్తవికతా ఉంది. మానవ నిర్మాణం గురించ ...

విశ్వాసం విధేయతను కోరుతుంది

ఉపవాసం అంటే, అల్లాహ్‌ మీద విశ్వాసంతో, అల్లాహ్‌ ప్రసన్నత కోసం, పుణ్యఫలాపేక్షతో ఉషోదయం నుండి సూర్ ...

లక్ష్య సిద్ధి దిశగా అడుగులు సాగాలి!

రమజాను మాసాన్ని పొందిన సుభక్తా జనులందరికి శుభాకాంక్షలు! 'ఈ మాసపు ఉపవాసాలను అల్లాహ్‌ విధిగావించా ...