ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

ప్రోత్సాహం – ప్రశంస

మనిషి చేసే ఏ ప్రస్థానంలోనయినా తోటి బాట సారుల సాంగత్యం సహకారం, ప్రోత్సాహం, ప్రశంస, కలిసిపోయే మిత ...

చేతబడి వాస్తవికత

చేతబడి వాస్తవికత

అన్నింటికన్నా హేయమయిన చేతబడి మనకు మనం చేసుకు నేది. దాంతో పోలిస్తే ఎదుివాళ్ళు చేెసే చేతబడి అత్యల ...

ఉభయ కుశలోపరి

ఉభయ కుశలోపరి

ఒకరి గురించి మాట్లాడి బంధాలు తెంచుకోవాల్సిన సందర్భం కాదిది; అందరితో మాట్లాడి సామరస్యాన్ని, సుహృ ...

యే భారత్‌ దేశ్‌ హమారా కిస్కీ నజర్‌ లగీ ఇసే?

యే భారత్‌ దేశ్‌ హమారా కిస్కీ నజర్‌ లగీ ఇసే?

మురికి వాడ ల్లో, చెట్ల క్రింద, ప్లాస్టిక్‌ పట్టాల గుడారాల్లో ఒంటి మీది పట్టుమని పది మూరల బట్ట క ...

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

”సంపన్నత అనేది అధిక సంపద, అధిక సామగ్రి ద్వారా లభ్యమయ్యేది కాదు. అసలు సంపన్నత హృదయ సంపన్నతే” అన్ ...

సఫర్ శకున వాస్తవికత

సఫర్ శకున వాస్తవికత

‘మీ హస్తవాసి మంచిది’ అంటూనే హస్తాని కున్న వాచీ మీద కన్నేసేవాడు మరొకడు. ‘అర చేతి గీత చూసి నీ రాత ...

అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి జీవితం ఒక చూపులో

అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి జీవితం ఒక చూపులో

పేరు: ముహమ్మద్‌ మరియు అహ్మద్‌ జననం: క్రీ శ, 571 ఫీల్‌ సంఘటన జరిగిన యాభై లేక యాభై ఐదు రోజుల తర ...

ప్రవక్త (స) వారి వైద్య విధానం

ప్రవక్త (స) వారి వైద్య విధానం

తేనె విరేచనకారి. కడుపుబ్బరాన్ని, అజీర్తిని, కడుపులోని చెడు త్రేన్పులను దూరం చేస్తుంది. శరీరానిక ...

తౌహీద్ రకాలు

తౌహీద్ రకాలు

తౌహీద్ (ఏకదైవోపాసన) మూడు రకాలు. ఈ సందర్భంగా ఏకదైవోపాసనకు సంబంధించిన ఈ మూడు రకాలను, క్లుప్తంగానయ ...

మత సామరస్యం మరియు ఇస్లాం

మత సామరస్యం మరియు ఇస్లాం

మత సామరస్యానికి మచ్చుతునకగా చెప్పుకోదగ్గ సంఘటన - మహనీయ ముహమ్మద్‌ (స) ఒక అవిశ్వాసి జనాజా వెళుతుం ...

మధ్యస్థ సమాజం

మధ్యస్థ సమాజం

‘మధ్యే మార్గం’-నేడు సంఘ సంస్కర్తల, ధర్మ పండితుల, రాజకీయ నాయ కుల, ఆస్తికుల, నాస్తికు ...

హిరా గుహలో నెరవేరిన బైబిల్‌ ప్రవచనం

హిరా గుహలో నెరవేరిన బైబిల్‌ ప్రవచనం

ఒకే దేవుడు, ఒకే వహీ - వివిధ జాతులు - వివిధ కాలాలు, వివిధ ప్రవక్తలు ఆదం (అ) మొదలుకొని ముహమ్మద్‌ ...

ముహర్రం

ముహర్రం

ఎన్ని ముహర్రమ్‌లు రాలేదు ఇం కెన్ని ఆషూరాలు పోలేదు ఎక్కడి బ్రతుకులు అక్కడే ఎక్కడి గొంగళి అక్కడే ...

హిజ్రీ సంవత్సరాది

హిజ్రీ సంవత్సరాది

చెడు నుంచి మంచి వైపునకు, చెడు భావాల నుంచి సవ్యమైన భావాల వైపునకు, చెడు వాతావరణం నుంచి శుభప్రద ...

దైవ ప్రవక్త (సఅసం) సమాధిని మస్జిదె నబవీలోనికి తీసుకోవటంలోని ఔచిత్యం?

దైవ ప్రవక్త (సఅసం) సమాధిని మస్జిదె నబవీలోనికి తీసుకోవటంలోని ఔచిత్యం?

''జాగ్రత్త! మీకు పూర్వం గతించినవారు తమ ప్రవక్తల, సజ్జనుల సమాధులను ఆరాధనా స్థలాలుగా చేసుకునేవారు ...

ప్రియమైన అమ్మకు…!

ప్రియమైన అమ్మకు…!

అమ్మా! నేను విశ్వాస ఘాతుకానికి పాల్పడ్డానమ్మా... ఎంతో మంది నమ్మకాలతో నేనాడుకున్నానమ్మా... ఇప్పు ...

కమ్యూనిజంకంటే ఉన్నతమైన వ్యవస్థ

కమ్యూనిజంకంటే ఉన్నతమైన వ్యవస్థ

''విశ్వసించిన ప్రజలారా! మీరు సంపాయించిన ధనంలోని, మేము మీ కొరకు నేల నుండి ఉత్పత్తి చేసినదానిలోని ...

‘దగాకోరు దేవుళ్ళ’ను ప్రజా జీవితాలనుండి ఏరి వేయాలి

‘దగాకోరు దేవుళ్ళ’ను ప్రజా జీవితాలనుండి ఏరి వేయాలి

భేషజాలను పక్కనపెట్టి నిర్మొహమాటంగా వాస్తవ దృక్పథంతో నిజాన్ని అంగీకరించే ప్రయత్నం చేస్తే ఈ వ్యాస ...

ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి, పవిత్ర జీవితానికి, సేతువు ఉపవాసం

ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి, పవిత్ర జీవితానికి, సేతువు ఉపవాసం

ప్రపంచ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమయి, ప్రాపంచిక జీవితపు సమస్త బాధ్యతలను సక్రమంగా, సవ్యంగా నిర్వహించి ...

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

మోక్షానికి 3 సూత్రాలు

''సౌందర్యం సింగారం అనేది రెండు విధాలు. (1) బాహ్యపరమైనది (2) ఆత్మపరమైనది. దుస్తులు బాహ్య సింగా ...