హిజ్రత్ ఔన్నత్యం

హిజ్రత్ ఔన్నత్యం

వీరు నా కుడి చేతిలో సూర్యుణ్ణి, నా ఎడమ చేతిలో చంద్రుణ్ణి తీసుకొచ్చి పెట్టి ఈ మహా కార్యాన్ని మాన ...

ప్రకృతి పిలుపు పరదా!

ప్రకృతి పిలుపు పరదా!

బాధ్యత అనే బరువు ఒక వ్యక్తిపై మోపడం జరిగిందంటే దానికి తగ్గ బాధ్యతా భావనను, దాన్ని సజావుగా నిర్వ ...

హజరె అస్వద్

హజరె అస్వద్

ఇబ్న్ అబ్బాస్ (రజి) ఉల్లేఖనం ప్రకారం దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం కాబాకు ఆనుకొని ఇలా అన్న ...

ఎవరీ ప్రవక్తలు?

ఎవరీ ప్రవక్తలు?

మనిషి సంఘజీవి అన్న మాట ఎంత నిజమో, మనిషి తనకు తెలియని దానికి శత్రువు అన్న మాట కూడా అంతే నిజం.మని ...

ఇస్లాం ఎలా స్వీకరించాలి ?

ఇస్లాం ఎలా స్వీకరించాలి ?

సర్వలోకాలకు సృష్టికర్త ఒక్కడే అని విశ్వసించి, ఆయన అంతిమ దైవప్రవక్తగా మహమ్మద్(స) వారిని స్వీకరిం ...

పర్వదిన పరమార్థం

పర్వదిన పరమార్థం

పండుగ నాడు శృంతి మించి వ్యవరించని సముదాయం అంటూ లేదు; ఒక్క ముహమ్మద్‌ (స) వారి సముదాయం తప్ప. వారి ...

ముస్లిం గృహ మర్యాదలు

ముస్లిం గృహ మర్యాదలు

విశ్వసించిన ఓ ప్రజలారా! మీ అధీనంలో ఉన్న మీ బానిసలు గానీ, ఇంకా ప్రాజ్ఞ వయస్సుకు చేరని మీ పిల్లలు ...

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌

''అల్లాహ్‌ ప్రవక్తలను శుభవార్తనిచ్చేవారుగా, భయ పెట్టేవారుగా చేసి పంపాడు. ప్రజల మధ్య తలెత్తిన అభ ...

కారుణ్య ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స)

కారుణ్య ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స)

నా తల్లిదండ్రుల్ని ఆయనకు అర్పింతుగాక! ఆయన లాంటి శిక్షకుణ్ణి నేను ఆయనకు ముందూ చూడలేదు. ఆయన తర్వా ...

జీవితం జయశీలం అవ్వాలంటే..!

జీవితం జయశీలం అవ్వాలంటే..!

ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువుకు ఒక నిర్థారిక ధర ఉంటుంది. ఏదీ ఉచితం గానూ, అయాచితంగానూ లభించదు. జీవితంల ...

యథో ధర్మః తథో జయః

యథో ధర్మః తథో జయః

మానవులారా! నన్ను వదలి ఇతర దైవాలెవ్వరినీ ఎన్నికీ ఆరాధనా యోగ్యులుగా చేసుకోకండి. ఎందుకంటే ఒక్కడనె ...

శాశ్వత నిషిద్ధ సంబంధాలు

శాశ్వత నిషిద్ధ సంబంధాలు

ఏక సమయంలో ఇద్దరు అక్కా చెల్లెల్లను మనువాడటం, అక్క కూతురిని పెళ్ళి చేసుకోవడం ఈ కోవకు చెందినవే. వ ...

మంచికి మార్గం కండి!

మంచికి మార్గం కండి!

'ఇతని వల్ల మంచే జరుగుతుంది, చెడు జరగదు అని ఆశించబడే వ్యక్తి మీలో మంచోడు. ఇతని ద్వారా ఎలాంటి మేల ...

మితం – హితం

మితం – హితం

''మితం, మితం సర్వదా హితం. దాని మాధ్యమంగానే మీరు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలరు'' అన్నారు ప్రవక్త (స) ...

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

అల్లాహ్‌ దాసులుగా మారండి!

వారిలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు: ''ఓ మా ప్రభూ! నువ్వు మా భార్యల ద్వారా, మా సంతానం ద్వారా మా కళ్ళకు చ ...

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అల్లాహ్‌కు నచ్చని జనం

అర్థికంగా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండి కూడా అహాన్ని వీడని కడు పేదవాడిని అల్లాహ్‌ ఇష్ట పడడు''. (తబ్రాన ...

సంస్కారం – కుసంస్కారం

సంస్కారం – కుసంస్కారం

భావి తరాలు సంస్కార వంతులుగా ఎదగాలంటే వారికి రేపి ప్రవర్తనకు స్వీయ పరివర్తనంతో మనమే పునాది అవ్వా ...

హిజ్రత్‌ పూర్వపరాలు

హిజ్రత్‌ పూర్వపరాలు

కొన్ని మేధోపర మయిన వలసలు (మెరుగయిన భృతి కోసం చేసే విద్వా వంతు వలస) అయితే, శ్రమ వలసలు మరికొన్ని. ...

న్యాయం మరియు ఇస్లాం

న్యాయం మరియు ఇస్లాం

సమాజం అది ఆస్తికం, నాస్తికం-ఏదయినా సరే అక్కడ న్యాయం నశించి నట్లయితే అన్యాయం, అక్రమం, అఘాయిత్యాల ...

స్మరణ శ్రేష్ఠత

స్మరణ శ్రేష్ఠత

అల్లాహ్‌ను స్మరించుకోవడం అంటే ఆయనకు విధేయత చూపడమే. సంబర ఘడియల్లో తేలియాడుతున్నా, సంతాప సాగరంలో ...