దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ మానవీయ జీవనికి ధర్మదాయి

అల్లాహ్‌ పంపిన వహీ, ఆయన చేసిన బోధనలు లేకుండా రచించబడే వస్తువు కాదు ఈ ఖుర్‌ఆన్‌, ఇది పూర్వం వచ్చ ...

భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

భక్తీ విశ్వాసాల బీజం మొలకెత్తినప్పుడు

విశ్వాసి అంటే “తనను తాను సరిదిద్దుకునేవాడు, అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను బాధ్యతతో పాటించేవాడు, అల్లాహ్ ఆదేశి ...

పుణ్య కాలానికి చెందిన పుణ్యాత్ములు సహాబహ్‌

పుణ్య కాలానికి చెందిన పుణ్యాత్ములు సహాబహ్‌

సత్యధర్మ కేతనాన్ని సర్వత్రా ఎగుర వేెసేంత వరకు కునుకు తియ్యము అని కంకణం కట్టుకున్న కార్య సాధకులు ...

వృక్షాన్ని మీ పాలిట సుభిక్షాన్ని

వృక్షాన్ని మీ పాలిట సుభిక్షాన్ని

వృక్షాన్ని మీ పాలిట సుభిక్షాన్ని ”పోనీ, మీరు రాజేసే నిప్పును గరించి ఎప్పుడయినా ఆలోచించారా ...

చెడును మంచితో నిర్మూలించు!

చెడును మంచితో నిర్మూలించు!

లహీనుల పాలిట రక్షణ, ఇదే శిక్షణ ఇస్లాం ప్రతి పౌరుని ఇస్తుందని రుజువు చెయ్యాలి. ఇస్లాం శాంతి ధర్మ ...

నిజం చెప్పు నిర్భయంగా

నిజం చెప్పు నిర్భయంగా

'ముంగిట్లో నిలిచిన అధినేతను, మూడు దిక్కులు గెలిచిన విధేతను. నిలువరేమీ మీ తలలు వంచి, కొలువరేమి ...

కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌

కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌

నా పొలం, నా హలం, నా ధనం, నా బలం, నా దళం, నా కలం, నా గళం, నా దేశం, నా ప్రాంతం, నా రాష్ట్రం, నా ర ...

సాహసం శ్వాసగా సాగిపోయిన సుభక్తాగ్రేసరులు ఇమామ్‌ అహ్మద్‌ బిన్‌ హంబల్‌ (ర) – 3

సాహసం శ్వాసగా సాగిపోయిన సుభక్తాగ్రేసరులు ఇమామ్‌ అహ్మద్‌ బిన్‌ హంబల్‌ (ర) – 3

సజ్దాలో పాదాలు భువిని తాకుతుండగా మెడపై కరవాలం అట్టి ఆరాధనలో జాహిద్‌ ఉన్న మజాయే వేరు. ...

సత్య ధర్మంలో సమతా భావం

సత్య ధర్మంలో సమతా భావం

శ్రమ విభజన కోసం ఏర్పడిందనే వర్ణ వ్యస్థ కారణంగా నేడు 120 రూపాల్లో కుల వివక్ష దేశ వ్యాప్తంగా పాటి ...

నిరాశ నిషిద్ధం!

నిరాశ నిషిద్ధం!

''నిలకడ కలిగిన ఈ చీమ తన అవిరళ కృషితో తాను అనుకున్నది సాధించ గలిగినప్పుడు, నేను సృష్టి శ్రేష్టుడ ...

యుద్ధ పిపాసకు ముగింపు ఏది?

యుద్ధ పిపాసకు ముగింపు ఏది?

ఒక దేశంలో జనాభాలో 30 నుండి 40 శాతం వరకు ''యుద్ధ వయస్కులు'' ఉన్న ప్పుడు, వారికి ఉద్యోగాలు న్యాయబ ...

శాశ్వత జీవని ముందుంది! శ్వాస ఆగితే అది పుడుతుంది!!

శాశ్వత జీవని ముందుంది! శ్వాస ఆగితే అది పుడుతుంది!!

ఇహలోకం శాశ్వత నివాసం కాదు, అంతమయ్యే తాకం. తాత్కాలిక వాహనమేగానీ, సుఖసంతోషాల నికేతనం కాదు. అదో వా ...

నిజ దైవానికి నిరుపమాన నిర్వచనం

నిజ దైవానికి నిరుపమాన నిర్వచనం

మొట్ట మొది మానవునికి నేడు ఆరాధించబడుతున్న వారి పేర్లయినా తెలిసే అవకాశం ఉందా? అతను ఎవరిని ఆరాధిం ...

నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!

నీ బతుకు సఫలం చేసుకో! నిజ దైవమెవరో? తెలుసుకో!

పక్షుల్లా ఎగరడం నేర్చుకున్నా, చేపల్లా ఈదడం అభ్యసించినా మనుషుల్లా బ్రతకడం రాలేదు. కారణం-తన ఉనికి ...

స్వచ్ఛ భారతం-స్వేచ్ఛా భారతం

స్వచ్ఛ భారతం-స్వేచ్ఛా భారతం

తమ ఇంట సమస్త పారిశుద్ధ్యపు నియమాలు పాటిస్తే, తమ కుటుం బానికి మహమ్మారి సోకదని, తమ ఇంటిని కాపాడుక ...

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

పేరు చూసి ఏరులోకి దూకొద్దు!

ఈనాడు పేరు మీదే వ్యాపారమంతా. మతి పోగొట్టే పేర్లు, విద్యుత్‌ వైర్లల్లే షాక్‌కి గురి చేసే పేర్లు ...

ఖుర్‌ఆన్‌ ఔన్నత్యం

ఖుర్‌ఆన్‌ ఔన్నత్యం

ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథం ఎంత శుభప్రదమయినదంటే, అందులోని ఒక్కో అక్షర పఠనానికిగాను పదేసి పుణ్యాలు అల్లాహ్‌ ...

శతమానం భవతి!

శతమానం భవతి!

మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం. సహనమూర్తులు, శాంతి కాముకులు భారతీయులు.125 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న మన దేశం ...

ముహర్రమ్‌లో చేెస్తున్నదేమి? చేయాల్సిందేమి? 1

ముహర్రమ్‌లో చేెస్తున్నదేమి? చేయాల్సిందేమి? 1

ఈ మాసానికి సంబంధించి సమాజంలో అనేక అపనమ్మకాలు బహుళ ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఈ మాసం దుశకునాల తో కూడినది ...

కరుణించు! కరుణించబడతావు!!

కరుణించు! కరుణించబడతావు!!

కారుణ్యమూర్తి ముహమ్మద్‌ (స) అన్నారు: ''కరుణించని వారిపై కరుణించడం అనేది జరుగదు''. (బుఖారీ) ...