నా అన్వేషణ ఫలించింది

నా అన్వేషణ ఫలించింది

మా ఊరిలో హిందువులు, క్రైస్తవులు తప్ప ముస్లింలు లేరు. ఇక హిందువుల ఆరాధ్య దేవుళ్ల గురించి - వారు ...

మీ ప్రభు వైపునకు మరలండి

మీ ప్రభు వైపునకు మరలండి

ఒకప్పుడు నేనూ అందరిలా ఇస్లాం అంటే ఒక ప్రాంతానికి, భాషకి సంబంధించిన మతం అని, అల్లాహ్‌ అంటే కేవలం ...

సనాతన ధర్మం ఇస్లాం

సనాతన ధర్మం ఇస్లాం

ఇస్లాం చూపే జీవన విధానం అన్ని దేశాలకు, అన్ని కాలాలకు అన్ని విధాల ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది అనడంలో ఎల ...

తిరిగి గూటికి  – చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

తిరిగి గూటికి – చర్చీల నుండి మస్జిద్‌ల వైపునకు

– శాంతి బాట టీం  ఆ తర్వాత మరో వాక్యాన్ని చూశారు. దాని ప్రకారం:  తండ్రి = కుమార = పరిశుద్ధ ...

నా సత్యాన్వేషణ

నా సత్యాన్వేషణ

ఇస్లాం వైపునే నా చూపు మాటి మాటికీ పోయేది. ఎందుకు ఇలా జరుగు తున్నది అని తరచి చూస్తే నా జీవితంలోన ...

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

  అపరిచిత సత్యాన్వేషి –  ఇమామ్‌ ఖుదామా అల్‌ మఖ్దసీ (రహ్మ) తన పుస్తకం ‘కితాబుత్ ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగ ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచం ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ...