సూరతుల్‌ బఖరహ్‌

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌

సూరతుల్‌ బఖరహ్‌ - ఇది అల్లాహ్‌ శక్తి సూచనకు సంబంధించిన ఒక గొప్ప సంఘటన - మరణించిన తర్వాత తిరిగి ...

సూరతుల్‌ పాతిహా

సూరతుల్‌ పాతిహా

''ఏ శక్తి స్వరూపుని చేతిలో నా ప్రాణముందో ఆయన సాక్షిగా చెబుతున్నా - తౌరాతులోగానీ, ఇన్జీల్‌లోగానీ ...

ముస్లిం జన జాగృతి

ముస్లిం జన జాగృతి

సున్నత్‌, బిద్‌ఆత్‌ల అవగాహనతో పాటు తౌహీద్‌పై ముస్లిం జన సమూహాన్ని సమైక్య పర్చే సమిష్టి కృషికి ...

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ పరిచయం

దివ్య ఖుర్‌ఆన్‌ పరిచయం

ఈ దివ్య గ్రంథం అవతరణకు 1438 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినప్పటికీ ఇందులో ఎలాంటి మార్పూ చేర్పూ జరగలేదు. ఇ ...

ఇస్రా:మేరాజ్‌

ఇస్రా:మేరాజ్‌

దివ్య గ్రంథాల సారాంశ మకరందాన్ని రసీకరించుకున్న రసూల్‌గా, మానవాత్మ ధాత్రిని షిర్క్‌ నుండి విముక్ ...

ఆశయ సిద్ధికై ఆరాటం

ఆశయ సిద్ధికై ఆరాటం

మన పైన స్వర్గం అలంకరించ బడుతుంటే, మన కింద నరకాగ్ని రాజేయ బడుతుంటే మనమెలా పశ్రాంతగా పడకుంటాము చె ...

సత్యానికి బధ్దులై జీవించండి

సత్యానికి బధ్దులై జీవించండి

నిజమయిన విశ్వాసులు నిజంగానే అల్లాహ్‌ వారికి అనుగ్రహించిన ప్రాణాలను,సిరిసంపదల్ని అల్లాహ్‌ కొరకే ...

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

సందేశహరుణ్ణి, నిరక్షరాసి అయిన ప్రవక్తను అనుసరించేవారు (కరుణించ బడతారు). అతని ప్రస్తావన తమ వద్ద ...

ధర్మో రక్షితి రక్షితః

ధర్మో రక్షితి రక్షితః

యూద మతంగా, క్రైస్తవ మతంగా పిలవ బడలేదు. ఇస్లాం ధర్మంగానే వాటిని పిలువడం జరిగేది. కానీ, మనిషి జోక ...

శాంతి ధర్మం ఇస్లాం

శాంతి ధర్మం ఇస్లాం

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం. శాంతికి ప్రతీక. దివ్యావిష్కృతి దీపిక, ఆత్మ జ్యోతిని జ్వలింపజేసే తైలం, దె ...

ఆత్మావలోకనం

ఆత్మావలోకనం

ఎంత గొప్పదీ ఆత్మావలోకనం! ఎంత చక్కనయినదీ స్వయం పరిశీ లనం!! పత్రి ఒక్కరూ ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలని ...

ధర్మం చెప్పిన తీర్పు

ధర్మం చెప్పిన తీర్పు

  ”మీరందరూ కాపలదారులే. మీ పోషణలో ఉన్న వారిని గురించి మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది̶ ...

దౌర్జన్యం: దుష్ఫలితం

దౌర్జన్యం: దుష్ఫలితం

మానవ చరిత్రలో మొది సారి అల్లాహ్‌ విషయంలో వారు పాల్పడిన షిర్క్‌ - దౌర్జన్యం. నమ్రూద్‌ చావు ఒక చి ...

తగునా ఇటువంటి చర్య

తగునా ఇటువంటి చర్య

మనిషి ఎంతి నమ్మకద్రోహి! ఎంత విశ్వాస ఘాతకుడు! అతను అల్లాహ్‌ కరుణాకాక్షాలపైనే ఆధారపడి జీవిస్తూ, ఆ ...

నా ప్రభువు ఎంతో కృపాకరం

నా ప్రభువు ఎంతో కృపాకరం

నా ప్రభువు ఎంతో కృపాకరం! ...

ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో యేసు (ఈసా)

ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో యేసు (ఈసా)

మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా! అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స)కు ప్రాణసఖి అయిన ఆయిషా (ర) పేరుతోగానీ, ...

నమాజు ప్రాముఖ్యత

నమాజు ప్రాముఖ్యత

యుక్త వయసుకు చేరని బాలునిపై నమాజు విధికాదు. అయితే పిల్లోడు ఏడేండ్ల వయసుకు చేరాక అతనికి నమాజును ...

స్వచ్ఛతే హృదయ స్వస్థత

స్వచ్ఛతే హృదయ స్వస్థత

''నాలుక మరియు మనస్సుకు మించిన మంచి వస్తువూ లేదు;అవి బాగుంటే. వారికి మించిన చెడ్డ వస్తువు కూడా ల ...

ఆఖరు దాకా బీదవానిగానే ఉండాలి

ఆఖరు దాకా బీదవానిగానే ఉండాలి

కార్మికులనీ - కర్షకులనీ ఉద్ధరిస్తాను అని కంకణం కట్టుకున్న బడుగు జనుల నాయకుడు - తన ఏకైక పుత్రికక ...

బాల ముహమ్మద్‌కు శతకోటి దీవెనలు

బాల ముహమ్మద్‌కు శతకోటి దీవెనలు

దయ కరుణ - ప్రేమ - సౌభ్రాతృత్వాలు నీలో మూర్త్తీభవించి ఉన్నాయి. కనుక నీవు అన్ని కాలాలకు, అన్ని జ ...